Mniej przepisów to szybszy wzrost gospodarczy

„W skali roku koszty administracyjne, które ponoszą przedsiębiorcy sięgają 15 mld euro, co stanowi prawie połowę ich rocznych wydatków inwestycyjnych" - podkreśliła Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, w czasie konferencji „Proces tworzenia prawa w UE - wpływ na działalność gospodarczą w krajach UE".

„Najwięcej wolności polscy przedsiębiorcy doświadczyli w 1990 roku, kiedy zmienialiśmy system gospodarczy i polityczny. W kolejnych latach było już coraz gorzej. Nowych przepisów przybywało w zawrotnym tempie. Większość wprowadzanych ustaw i rozporządzeń nakładała na biznes wiele niepotrzebnych administracyjnych obowiązków, które ani administracji, ani biznesowi nie dają wartości dodanej, a tworzą tylko dodatkowe koszty. Z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejsze jest zmniejszenie liczby regulacji, a szczególnie zablokowanie możliwości powstawania nowych. Niezwykle istotna jest również ocena ich skutków. Niepotrzebne przepisy osłabiają konkurencyjność naszej gospodarki. Płacimy za nie wyższym bezrobociem i wolniejszym wzrostem gospodarczym" - dodała Henryka Bochniarz.

„Poprawienie jakości prawa i ograniczenie uciążliwych przepisów administracyjnych może być impulsem do szybszego wzrostu gospodarczego w krajach UE. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą bardziej kreatywne i innowacyjne" - powiedział Edmund Stoiber, przewodniczący High Level Group on Administrative Burdens.

Konferencja, którą zorganizowała PKPP Lewiatan, Ministerstwo Gospodarki i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, odbyła się pod patronatem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan