Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011

14 listopada 2011 r. w siedzibie warszawskiej GPW odbyła się inauguracja czwartej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największej globalnej inicjatywy promującej przedsiębiorcze i kreatywne podejście do życia wśród ludzi młodych. Gośćmi spotkania byli Mirosław Sielatycki, Sekretarz Stanu w MEN oraz Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta RP.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, zainicjowany przez brytyjskiego premiera Gordona Browna i amerykańską Kauffman Foundation, jest obecnie organizowany w 115 krajach świata. W tym roku 24 000 organizacji partnerskich planuje ponad 37 000 przedsięwzięć,
a patronami krajowych edycji są m.in. Prezydent USA Barack Obama, Premier Wielkiej Brytanii David Cameron i Premier Kandy Stephen Harper. W Polsce już po raz czwarty Patronem Honorowym ŚTP jest wicepremier Waldemar Pawlak.

Koordynatorem polskiej edycji STP są PKPP Lewiatan i Forum Młodych Lewiatana, a także Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja FOR i Fundacja Polska Przedsiębiorcza.

Program imprez ŚTP jest każdego roku szeroki: od merytorycz¬nych szkoleń i wykładów, poprzez konferencje i spotkania z przedsiębiorcami, po wystawy, przedstawienia i happeningi. Ich celem jest wspieranie przedsiębiorczych postaw, rozwijanie kreatywnych inicjatyw, które w efekcie dadzą impuls do powstawania nowych firm. Kampania odbywa się równolegle na całym świecie, a Polska corocznie jest jednym z jej liderów.

Najbardziej masowy charakter ma w naszym kraju projekt „Otwarta Firma", który już po raz czwarty koordynuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W ub. roku w tym przedsięwzięciu uczestniczyło 55 tys. uczniów z bliski 400 szkół. Swoje drzwi otworzyło dla nich 1 135 firm i instytucji, w których młodzi ludzie mogli poznać przedsiębiorców i lepiej zrozumieć charakter ich działalności oraz ich społeczną rolę.

Nauczyciele najbardziej aktywni w organizacji tych spotkań zostali zaproszeniu do udziału w inauguracji tegorocznej edycji STP i w Sali Notowań GPW z rąk Mirosława Sielatyckiego, Sekretarza Stanu w MEN oraz Olgierda Dziekońskiego, Ministra w Kancelarii Prezydenta RP odebrali pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Nawiązującym do najbardziej aktualnych problemów świata punktem spotkania było starcie studenckich reprezentacji Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w debacie oksfordzkiej pt. „Czy oburzeni mają rację?" Zarówno argumenty na „tak", jak i na "nie" świadczyły o dobrej orientacji obu ekip w tematyce sporu.

W głosowaniu widzowie uznali, że lepsze argumenty przedstawili reprezentanci pozytywnej odpowiedzi na tytułowe pytanie, czyli zespół UKSW. Minister Olgierd Dziekoński pogratulował obu drużynom rozległych zainteresowań i życzył aktywnej postawy życiowej.
A w całym kraju rozpoczęło się już kilkaset najróżniejszych wydarzeń promujących przedsiębiorczość wśród ludzi młodych.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ministrowie Mirosław Sielatycki (od lewej), Olgierd Dziekoński oraz Danuta Raczko, Wiceprezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości


Debata oksfordzka „Czy oburzeni mają rację?". Z lewej ekipa UKSW, z prawej SGH


Publiczność żywo reagowała na argumenty obu stron