Bezrobocie dalej rośnie

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 13,5 proc., wobec 13,2 proc. w styczniu - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

„Bezrobocie może jeszcze wzrosnąć. Pracodawcy zgłaszają coraz mnie ofert pracy" - mówi Małgorzata Rusewicz, dyrektor departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

„Na pogorszenie sytuacji na rynku pracy na pewno wpłynęło podwyższenie w tym roku płacy minimalnej, czy podniesienie od 1 lutego składki rentowej po stronie pracodawców. W tym roku Fundusz Pracy ma 40 proc. mniej pieniędzy na aktywne formy walki z bezrobociem. Zmienia się również struktura bezrobotnych. Jeszcze kilka lat temu wielu było wśród nich np. niepełnosprawnych, kobiet które wracały na rynek pracy. Teraz ok. 50 proc. bezrobotnych stanowią osoby długotrwale pozostające bez pracy, 28 proc. to osoby młode, a 30 proc. starsze. Znalezienie pracy dla osoby, która od kilku lat nie ma zatrudnienia jest znacznie trudniejsze i wymaga specyficznych działań" - dodaje Małgorzata Rusewicz.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan