Biznes wzywa polityków do ratowania Europy

Europejscy przedsiębiorcy apelują, aby na szczycie w Brukseli, 28-29 czerwca br., Rada Europejska podjęła decyzje niezbędne do przywrócenia zaufania i powrotu Europy na ścieżkę wzrostu.

W czasie konferencji poświęconej prezentacji planu BUSINESSEUROPE dla Europy na rzecz wyjścia z kryzysu i pobudzenia wzrostu, Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan i wiceprezydent BUSINESSEUROPE powiedziała, że kluczowe dla ożywienia gospodarczego w UE jest skoncentrowanie wydatków na poziomie krajowym na inwestycje w kapitał ludzki, w infrastrukturę oraz w rozwój technologiczny. Takie same priorytety powinien odzwierciedlać nowy budżet unijny na lata 2014-20.
- Spotkań „ostatniej szansy" w Brukseli było już kilka w ciągu ostatniego roku. Tym razem Rada Europejska otrzymuje od przedsiębiorców reprezentujących ponad 20 mln firm, ostateczny pakiet propozycji wydobycia Europy z kryzysu. Jeśli politycy nie skończą z wzajemną szermierką partykularnych interesów swoich krajów i nie zaczną myśleć o Unii, jako o całości i dobru wspólnym, to Europa jaką znamy i lubimy przestanie istnieć - powiedziała Henryka Bochniarz.

Prezydent BUSINESSEUROPE, Jürgen R. Thumann, stwierdził z kolei, że „Europa potrzebuje znacznie ambitniejszego programu inwestycji i konkurencyjności. Decydenci polityczni po prostu nie mogą wciąż proponować działań zwiększających koszty przedsiębiorstw i ubolewać, że jesteśmy na szarym końcu ligi światowej, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy.

W swoim pięciopunktowym planie „Wydobywanie Europy z kryzysu" BUSINESSEUROPE przedstawia konkretne działania mające na celu:
• ochronę euro,
• poprawę finansów publicznych i przyspieszenie reform strukturalnych,
• wspieranie inwestycji sektora prywatnego,
• wykorzystanie potencjału jednolitego rynku,
• rozwój zewnętrznego handlu Unii.

Strategia ta pozwoli Europie podwoić długookresową roczną stopę wzrostu gospodarczego z 1,25 proc. do 2,5 proc. Oznaczałoby to tworzenie 1,4 miliona nowych miejsc pracy rocznie i osiągnięcie pełnego zatrudnienia do 2020 r., wypracowanie ponad 5.000 euro dodatkowego rocznego dochodu na gospodarstwo domowe do 2020 r. i dodatkowe obniżenie strukturalnego deficytu budżetowego w państwach członkowskich Unii średnio o 5 proc. do 2020 r.

Politycy muszą dostrzec kluczową rolę przedsiębiorstw we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy. Muszą również zrozumieć, że poprawa nadejdzie dopiero przy wsparciu i ułatwianiu inwestycji sektora prywatnego w takich dziedzinach jak energia, infrastruktura czy branża informatyczna.
BUSINESSEUROPE reprezentuje ponad 20 milionów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zatrudniających ok. 120 milionów osób.

Zdjęcia z konferencji: