Debata przedsiębiorców z rządem o sposobach walki z kryzysem i przyszłości Europy

Pogłębienie integracji europejskiej, potrzeba regularnego dialogu między rządzącymi a partnerami społecznymi oraz zwiększanie obecności kobiet na mapie biznesowej i politycznej Europy to główne postulaty biznesu wypracowane podczas Europejskiego Forum Nowych Idei 2012 w Sopocie. W poniedziałek, 22 października, PKPP Lewiatan zorganizowała debatę o możliwościach wdrożenia tych rekomendacji, na którą zaproszono przedstawicieli rządu.

 

- Dziś rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób treść dyskusji prowadzonych podczas EFNI przełożyć na konkretne działania rządu oraz wzmocnienie głosu środowiska przedsiębiorców w debatach politycznych w kraju i Europie - powiedziała dr Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan oraz wiceprezydent BUSINESSEUROPE.
Podczas trzech dni debat i sesji plenarnych EFNI powstało wiele rekomendacji, skupionych w trzech głównych obszarach:
- europejskich interesów i obowiązków wobec świata (w tym w szczególności stosunków z Turcją)
- roli państwa w gospodarce i relacji rynki-państwo
- europejskiego modelu społecznego (w tym roli kobiet w gospodarce i życiu publicznym)
Uczestnicy EFNI, a także debaty podsumowującej, podkreślali, że bez głębszej integracji Unia Europejska stanie przed widmem wielkiego kryzysu. Należy odebrać UE biurokratom na rzecz większego uspołecznienia procesów decyzyjnych. Jak podkreślali przedstawiciele przedsiębiorców, trzeba postawić na deregulację na poziomie europejskim, zmniejszanie liczby przepisów i obciążeń dla biznesu. - To spowoduje zwiększenie konkurencyjności kontynentu, który jest przecież największym wspólnym rynkiem na świecie - powiedział Andrzej Klesyk, prezes PZU.

Uczestnicy dyskusji wskazywali, że obecny kryzys jest dobrą lekcją zarówno dla przedsiębiorców, jak i polityków. By zażegnać ryzyko jego pogłębiania, trzeba postawić na współpracę uczestników rynku.

- Myślę, że bardzo słabym punktem Polski jest fakt, że polityka tworzona jest w ogromnym oddaleniu od partnerów społecznych, głównie pracodawców. My, przedsiębiorcy, musimy być traktowani jako partnerzy, a nie tylko bierni odbiorcy dyskusji. Tyle władzy, ile odpowiedzialności. Bez tego nie uda się wypracować skutecznych narzędzi walki m.in. z problemami na rynku pracy. Brak rozmowy z pracodawcami osłabia pozycję Polski - powiedziała Henryka Bochniarz na zakończenie dyskusji.

W debacie moderowanej przez Marcina Piaseckiego z Dziennika Gazety Prawnej uczestniczyli: dr Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, Piotr Serafin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciel partnerów strategicznych EFNI - Andrzej Klesyk, prezes PZU. Zachęcamy do lektury pełnej relacji z debaty, która ukaże się w najbliższych dniach na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowa konferencja środowisk biznesowych o przyszłości Europy. Zostało zorganizowane już po raz drugi przez PKPP Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE oraz polskimi oraz międzynarodowymi firmami i instytucjami. Planowane jest trzecie tego typu wydarzenie w 2013 roku. EFNI 2012 poświęcone było dyskusji o roli Europy w zmieniającym się świecie. Uczestnicy zastanawiali się nad tym, czy Europa może być liderem, czy wyłącznie statystą w dziejących się procesach zmian. Na zakończenie uczestnicy konferencji przyjęli Deklarację Sopocką zawierającą przesłanie od uczestników spotkania do decydentów i polityków w Polsce, ale przede wszystkim w Europie.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan