Henryka Bochniarz w Radzie Dyrektorów UniCredit

Walne zgromadzenie akcjonariuszy włoskiego banku UniCredit,który jest właścicielem Pekao SA, wybrało Henrykę Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan do Rady Dyrektorów.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan