Mało firm chce zatrudniać nowych pracowników

Tylko 17 proc. firm chce zwiększyć zatrudnienie w najbliższych miesiącach - wynika z raportu agencji zatrudnienia Manpower.

. „Przedsiębiorcy obawiają się o przyszłą koniunkturę i dlatego ostrożnie tworzą nowe miejsca pracy" - mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

„Przedsiębiorstwa są w dobrej kondycji finansowej, mają sporo wolnej gotówki ulokowanej w bankach, ale mimo to niechętnie zatrudniają nowych pracowników. Dzieje się tak, ponieważ firmy obawiają się dalszego pogorszenia sytuacji w krajach strefy euro, szczególnie niepokoi ich możliwość zmniejszenia zamówień z zachodnich rynków.
Pracodawcy obawiają się także dalszego wzrostu kosztów pracy, dlatego coraz częściej rezygnują z zawierania stałych umów z pracownikami, na rzecz innych elastycznych form zatrudniania.

Do stagnacji, czy wręcz pogorszenia sytuacji na rynku pracy w najbliższych miesiącach, może się także przyczynić polityka rządu. Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w latach 2012 - 2014 nie przewiduje (poza podniesieniem wieku emerytalnego), żadnych zmian systemowych, które mogą zwiększyć efektywność wprowadzania bezrobotnych na rynek pracy. Skupia się natomiast na wydawaniu pieniędzy z funduszy unijnych na różne, nie zawsze spójne cele. To pokazuje brak kompleksowego podejścia do sytuacji na rynku pracy i wyzwań, które się z tym wiążą" - dodaje Monika Zakrzewska.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan