Odpowiedzialny biznes - Kompendium CSR. Odsłony odpowiedzialności i zaangażowania - podsumowanie roku, zapowiedź 2013

21 grudnia w "Rzeczpospolitej" ukazała się kolejna, 9. już edycja półrocznika „Odpowiedzialny Biznes - Kompendium CSR". Temat przewodni to „odsłony odpowiedzialności i zaangażowania". W Kompendium m.in.: Lech Wałęsa o epoce globalizacji, Minister Środowiska Marcin Korolec o szczycie klimatycznym ONZ w 2013r, a Janina Ochojska o 20-leciu PAH.

We wprowadzeniu do Kompendium Lech Wałęsa zadaje fundamentalne pytania związane
z wyzwaniami epoki globalizacji: Musimy sobie zdawać sprawę, że obecna forma kapitalizmu nie wytrzyma tego stulecia. Jaki zatem kształt systemu kapitalistycznego pasuje do dzisiejszej zjednoczonej Europy i coraz bardziej kurczącego się globalnego świata?

Następnie, Minister Środowiska Marcin Korolec zapowiada szczyt klimatyczny COP19
w Warszawie: Czytelnicy Kompendium CSR z pewnością rozumieją, że na ograniczanie wpływu człowieka na środowisko składają się nie tylko polityczne porozumienia, ale przede wszystkim działania poszczególnych firm i ludzi.

W Kompendium zapowiadany jest także nowy konkurs, organizowany w całej Unii Europejskiej
- CSR European Award Scheme. O 20-leciu PAH i współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi mówi z kolei w wywiadzie Janina Ochojska.

Za koncepcję merytoryczną publikacji i redakcję odpowiada Joanna Gabrysiak-Wadowska, doświadczony doradca CSR. W Kompendium znajdziemy także artykuły Katarzyny Jędrzejewskiej, laureatki Pióra Odpowiedzialności 2012. Przeczytamy, czy firmy deklarujące społeczną odpowiedzialność są gotowe na kontakt z interesariuszami, a także jakie są oczekiwania menedżerów w stosunku do rządu i otoczenia organizacji. Magdalena Krukowska z kolei przygląda się odpowiedzialnemu inwestowaniu. Wiodący temat publikacji „Odsłony odpowiedzialności i zaangażowania" omawiany jest także w kontekście badań CSR, fundacji korporacyjnych i raportowania. Na uwagę zasługuje kalendarz filantropa, który od teraz będzie stałą pozycją w publikacji, a także zapowiedź tego, co nas czeka w 2013 roku.

W Kompendium znaleźć można także wypowiedzi m.in. Pietro Bertazzi z Global Reporting Initiative, dr. Bolesława Roka z Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Grażyny Henclewskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Zbigniewa Gajewskiego z PKPP Lewiatan.

Kompendium ukazuje się po raz dziewiąty i jest najszerzej dystrybuowanym tytułem na temat CSR w Polsce - mówi Joanna Gabrysiak-Wadowska, odpowiedzialna za koncepcję merytoryczną publikacji i redakcję. To, co wyróżnia nasz dodatek, to merytoryczne artykuły, pisane przez ekspertów CSR i wieloletnich praktyków, a także dziennikarzy bacznie obserwujących rzeczywistość odpowiedzialnego biznesu w Polsce. W czerwcu 2013 roku ukaże się 10. jubileuszowa edycja, a za rok Kompendium będzie obchodzić swoje 5-lecie.


Kompendium można pobrać tutaj.