Polacy dalej chętnie wydają pieniądze

W grudniu 2011 roku sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym wzrosła o 8,6 proc. proc. - podał GUS. „To co prawda wynik poniżej oczekiwań, ale jak na ciągłe informowanie Polaków o tym, że gospodarkę czeka kryzys, wynik niezły" - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Tym bardziej, że w dużej mierze sprawcą nieco niższej od oczekiwań dynamiki sprzedaży detalicznej jest sprzedaż samochodów, która od trzech miesięcy wyraźnie maleje.

Ciekawie również zachowała się w grudniu sprzedaż żywności, która wzrosła r/r (w cenach bieżących) w niewielkim stopniu. Wyniki sprzedaży detalicznej w pozostałych rodzajach działalności pokazują jednak, że Polacy zmienili nieco strukturę zakupów - mniej niż w 2010 r. r/r wzrosła sprzedaż dóbr trwałego użytku (meble, sprzęt RTV i AGD), w większym stopniu sprzedaż kosmetyków i farmaceutyków, a także sprzedaż książek i w wyspecjalizowanych sklepach, a przede wszystkim tzw. pozostała sprzedaż detaliczna. Zmiana ta sugeruje jednak, że konsumenci ostrożnie wydają pieniądze. Zwiększając wydatki, bardziej skłonni są jednak do zakupów „drobniejszych", niż do „dużych". Stąd zapewne spadek sprzedaży samochodów, a także nieco niższe niż w 2010 r. tempo wzrostu wydatków na dobra trwałego użytku.

Jeżeli ta zmiana się utrzyma, wzrost sprzedaży detalicznej w 2012 r. będzie nieco niższy, a przede wszystkim zmieni się jej struktura, co przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę. Tym bardziej, że na decyzje konsumentów w 2012 r. będzie miała ciągle wpływ sytuacja zewnętrzna - to, w jakim stopniu będzie ona niepokoiła polskich konsumentów. A także tempo wzrostu gospodarczego u naszych największych partnerów handlowych. Ale najwięcej będzie zależało od tego, co wydarzy się na naszym rynku pracy - czy uda się utrzymać na nim stabilność" - dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan