Popracujemy do 67 roku życia

Sejm przyjął reformę emerytalną. Będziemy pracować do 67 roku życia.

„Podniesienie wieku emerytalnego jest niezbędne, aby powstrzymać drastyczną obniżkę świadczeń, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków oraz wyrównać szanse kobiet na rynku pracy. Szkoda tylko, że czas dojścia do 67 lat dla kobiet będzie tak długi" - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

„Najważniejszym jednak wyzwaniem przed którym staniemy to zapewnienie pracy tym osobom, które będą dłużej pracowały. Bo co z tego, że podwyższymy wiek, jak ludzie wylądują na zasiłkach. Reforma po prostu nie uda się, jeżeli nie będą powstawać miejsca pracy. Dlatego proponujemy m.in. ograniczenie dopłat do emerytur uprzywilejowanych i przeznaczenie części odzyskanych w ten sposób pieniędzy na aktywizację zawodową i poprawę opieki zdrowotnej, zmniejszenie obciążeń najniższych wynagrodzeń podatkami i składkami, a także dofinansowanie i zwiększenie efektywności publicznych służb zatrudnienia oraz kontraktowanie usług firm zajmujących się aktywizacją zawodową.

Uważamy również, że należy znieść 4-letni przedemerytalny okres ochronny, który zniechęca do zatrudniania starszych osób, umożliwić pracodawcom elastyczniejsze organizowanie czasu pracy poprzez wydłużenie okresu rozliczeniowego i wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy" oraz znieść dobowy wymiar czasu pracy" - dodaje Jeremi Mordasewicz.


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan