Przedsiębiorcy większymi optymistami

W styczniu br. wskaźnik PMI wzrósł po raz pierwszy od października 2011 roku i wyniósł 52,2 pkt - podał HSBC.

„Wreszcie wyniki dla Polski przestają się rozmijać z twardymi danymi ekonomicznymi. Zwłaszcza w IV kwartale ub. r., kiedy PMI zdecydowanie spadał, produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna nadal mocno rosły" - mówi dr Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan.

„Najważniejsze, że poprawa wskaźników nastąpiła u naszych głównych partnerów handlowych w Europie Zachodniej. W Niemczech i Austrii wartości PMI są już zdecydowanie powyżej 50 pkt, a to oznacza nie staczanie się w recesję, lecz nową fazę ożywienia.

Na uwagę zasługuje kształtowanie się składowych wskaźnika PMI. Do styczniowego skoku najbardziej przyczynił się wzrost zamówień krajowych i ze strefy euro. Przedsiębiorcy powoli wyzwalają się z wszechobecnego pesymizmu. Dostrzegają oznaki pozytywnego przełomu w Europie Zachodniej - przynajmniej w jej północnej części.
Spadkowy trend wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu, trwający od końca 2010 roku, został przełamany w spektakularny sposób. O ile jeszcze w grudniu 2011 roku wskaźnik dla przemysłu Polski wyniósł 48,8 pkt. i był najniższy od października 2009 roku, styczeń 2012 przyniósł skok do 52,2 - trzeci największy miesięczny wzrost w historii badania" - dodaje Jacek Adamski.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan