RPP nie zmienia stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. „Mimo wysokiej inflacji RPP nie podwyższyła stóp, bo boi się spowolnienia gospodarczego" - ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Z kolei obniżka stóp procentowych, aby pomóc wzrostowi gospodarczemu, też nie wchodzi w grę, ponieważ może osłabić złotego, a tym samym wpłynąć na wzrost inflacji, która już teraz pochłania wzrost naszych płac.

Sytuacja gospodarcza w Europie i jej negatywne konsekwencje dla Polski, a także relatywnie wysokie tempo wzrostu PKB w czwartym kwartale na poziomie ok. 4 proc. nie sprzyjają rozluźnieniu teraz polityki pieniężnej. Nie sprzyja jej także brak presji płacowej. Ale utrzymywanie przez RPP stopy referencyjnej na wysokim poziomie ma swoje złe strony. Przede wszystkim negatywnie wpływa na koszt kapitału na rynku finansowym. Na szczęście w obecnej sytuacji gospodarczej trudno się spodziewać, aby przedsiębiorstwa były zainteresowane zwiększaniem zadłużenia, tym bardziej, że większość z nich ma wysoką płynność finansową, a tym samym nie tylko zdolność do realizacji zobowiązań, ale także do finansowania własnej działalności. Badania MSP1/ przeprowadzone przez PKPP Lewiatan w 2011 r. pokazują bowiem, że 63 proc. firm nie korzysta z kredytów i pożyczek, a dla kolejnych 24,2 proc. ich wartość stanowi mniej niż 10 proc. przychodów ze sprzedaży" - dodaje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

1/ badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego