Stagnacja na rynku pracy

W marcu br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,5 proc. niż przed rokiem, w stosunku do lutego spadło - podał GUS.

„Przedsiębiorcy obawiają się o przyszłą koniunkturę i dlatego ostrożnie tworzą nowe miejsca pracy. W kwietniu i maju powinno być jednak lepiej - mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

„Rozpoczęły się prace sezonowe, zwłaszcza w budownictwie, kończone będą inwestycje na Euro 2012. Spodziewam się więc lekkiego spadku bezrobocia w kwietniu.
Niepokojące jest jednak podejście rządu do wciąż wysokiego poziomu bezrobocia. Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w latach 2012 - 2014 nie przewiduje (poza podniesieniem wieku emerytalnego), żadnych zmian systemowych, które mogą podnieść efektywność wprowadzania bezrobotnych na rynek pracy. Skupia się natomiast na wydawaniu pieniędzy z funduszy unijnych na różne, nie zawsze spójne cele. To pokazuje brak kompleksowego podejścia do sytuacji na rynku pracy i wyzwań, które się z tym wiążą" - dodaje Monika Zakrzewska.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan