Ruszają prace nad uproszczeniem systemu opłat za korzystanie ze środowiska

Ministerstwo Środowiska rozpoczyna prace nad przeglądem i weryfikacją systemu opłat za korzystanie ze środowiska. W tym celu resort zwrócił się do Lewiatana z prośbą o ocenę obowiązującego systemu opłat oraz przedstawienie propozycji zmian do systemu zmniejszających obciążenia administracyjne. Zachęcamy Państwa do przesyłania opinii i sugestii do systemu opłatowego na adres astaniewska@pkpplewiatan.pl w terminie do 24 listopada. Pismo Ministerstwa Środowiska dostępne jest tutaj.

Przypominamy, że Lewiatan już rok temu w Białej Księdze zgłaszał postulaty ujednolicenia systemu opłat ze sprawozdawczością środowiskową. Proponowaliśmy m.in. stworzenie jednej listy substancji podlegających bilansowaniu na potrzeby różnych sprawozdawczości i na podstawie tej listy określenie węższej niż obecnie listy opłatowej dla substancji emitowanych do powietrza.