Kultura i biznes: wielkie spotkanie

Jak zbliżyć świat biznesu i kultury? Przez strategiczny networking! Bo to jego brakuje najbardziej, by najbardziej cenne i innowacyjne projekty kulturalne zyskiwały partnerów i dodatkowe finansowanie. Pomogą w tym Targi Projektów Kulturalnych 2013, zorganizowane przez ośrodek analityczny THINKTANK we współpracy z wiodącymi instytucjami kulturalnymi w Polsce.

Relacje między biznesem a kulturą są podminowane przez różne, nie do końca możliwe do spełnienia oczekiwania. Bliższa współpraca może być źródłem wielu szans dla obu stron. Rozumiemy przez to współpracę z instytucjami kulturalnymi i sponsoring kultury, gdzie firmy mogą lepiej angażować i motywować swoich pracowników, pełniej wpisując się w ekosystem społeczny w jakim działają. Dla instytucji kulturalnych z kolei współpraca z biznesem może być nie tylko źródłem finansowania, ale również know-how i umiejętności zarządczych, które są niezbędne by realizować sensowne i efektywne projekty.

Co zrobić, by zbliżyć oba te światy? Ośrodek analityczny THINKTANK przygotowując się do rozpoczęcia programu „Kultura, Biznes, Efektywność" jako najważniejszy brak zidentyfikował networking strategiczny. Świat biznesu i kultury mało się znają. Potrzebne jest budowanie profesjonalnych, merytorycznych więzi - tworzących przestrzeń do współpracy. A także większa profesjonalizacja kontaktów i relacji po obu stronach.

Stąd pojawił się praktyczny projekt zbliżenia ludzi biznesu i kultury przez zorganizowanie przeglądu projektów kulturalnych. Raz w roku, jesienią (wówczas, gdy planowane są budżety reklamowe i sposnoringowe) odbędzie się przegląd planowanych na przyszły rok projektów kulturalnych. W formie Targów zaprezentuje się 25 projektów wyłonionych spośród zgłoszonych działań instytucji kulturalnych (wystaw, festiwali, imprez), projektów autorskich. Pozwoli to zainteresowanym sponsoringiem, partnerstwem medialnym czy współpracą na innych polach firmom orientację w tym, jakie działania planuje sfera kultury na kolejny rok. Obu stronom zaś umożliwi bliższe poznanie. Towarzyszący Targom „okrągły stół" będzie okazją do dyskusji o tym, jak firmy i instytucje kultury mogą współpracować efektywniej.

Pierwsze Targi Projektów Kulturalnych odbędą się 9 listopada w godz. 11.00-16.00 w Centrum Sztuki Współczesnej (budynek Laboratorium). Organizatorem jest ośrodek analityczny THINKTANK, a partnerami: Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Fundacja Malta, Instytut Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, PKPP Lewiatan, Związek Firm PR, AMS SA, CSW, Zamek Ujazdowski.

Spośród ponad 80 zgłoszonych projektów zaprezentują się następujące:

1. Koncerty pod Gwiazdami 2013, Centrum Kultury Dwór Artusa
2. Sacrum Profanum, Krakowskie Biuro Festiwalowe
3. Sezon rosyjski w TR Warszawa, Teatr Rozmaitości Warszawa
4. ComingOut, ASP Warszawa
5. Centrum Dialog Kultur, Fundacja Ortus
6. Plany na przyszłość. Architektura Warszawy, Centrum Kultury Łowicka
7. Noc Kultury, Warsztaty Kultury
8. re:wizje sztuki, Fundacja Impact
9. 3D czyli Dizajn Dla Dzieci, Galeria Design
10. Miesiąc Fotografii w Krakowie, Fundacja Sztuk Wizualnych
11. Festiwal Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
12. Transatlantyk Międzynarodowy, Festiwal Filmu i Muzyki
13. Mały Klub Bunkra Sztuki, Bunkier Sztuki
14. No Women No Art, No Women No Art.
15. Karuzela Cooltury, Fundacja Centrum Twórczości Narodowej
16. 8. Festiwal Kultur Świata, Nadbałtyckie Centrum Kultury
17. Filharmonia im. Karłowicza, Filharmonia im. Karłowicza
18. Filmoteka Szkolna Akcja, Centrum Edukacji Obywatelskiej
19. Szalone Dni Muzyki, Simfonia Varsovia
20. Smykofonia, Muzyka dla wszystkich
21. Warsztaty mistrzowskie w Zatoce Sztuki, Fundacja MCKA i Zatoka Sztuki
22. Speaking concerts, Fundacja Fabryka Sztuki
23. Biznes jest sztuką, CSW Toruń
24. Bałtycki Teatr Tańca, Opera Bałtycka
25. Młode menedżerki kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ ę"Spośród przedsiębiorstw, udział potwierdziło już ponad 150 ekspertów markertingu i komunikacji z czołowych polskich przedsiębiorstw.

Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
Zgłoszenia: reberdt@mttp.pl