Okrągły stół Lewiatana w sprawie informacji gospodarczych

W dniu 26 października br. w siedzibie Lewiatana odbył się okrągły stół na temat wymiany informacji gospodarczych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej: Ministerstwa Gospodarki, UOKiK, a także Ministerstwa Finansów. Ze strony przedsiębiorców w dyskusji udział wzięli przedstawiciele firm: Deltavista, T-Mobile, Providenta, Polkomtela, Krajowego Rejestru Długów, InfoMonitora, Erif, Biura Informacji Kredytowej, a także Związku Banków Polskich.

W spotkaniu udział wziął również dr Alfred Zbieć, którego raport nt. Rynku rejestrów kredytowych w Polsce. Doświadczenia, aktualna sytuacja i perspektywy został rozdany uczestnikom spotkania.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przygotowanej przez firmę Deltavista Sp. z o.o., która stworzyła biura danych gospodarczych w krajach niemieckojęzycznych i centrum technologiczne w Polsce. W trakcie prezentacji pokazano uczestnikom zakres i dostępność danych gospodarczych w krajach niemieckojęzycznych: Austrii, Niemczech, Szwajcarii oraz zaprezentowano przykładowy raport kredytowy.

Prezentacja firmy Deltavista pokazała liczne różnice w zbieraniu oraz wymianie informacji gospodarczych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych, przy obowiązywaniu tych samych przepisów unijnych w zakresie danych osobowych, czy ochrony konsumenta.

Prezentacja firmy Deltavista była podstawą ożywionej dyskusji, w trakcie której podniesiono m.in. następujące kwestie:
- konieczność zmian przepisów ustawy o dostępie do informacji gospodarczych w zakresie zbierania informacji pozytywnej, ponieważ na podstawie zbieranej obecnie jedynie informacji negatywnej nie można stworzyć wiarygodnej oceny klienta;
- świadomość klienta nt. informacji pozytywnej i edukacja klienta o potrzebie przekazywania danych pozytywnych oraz korzyściach z tego wynikających dla samego klienta;
- struktura i głębokość informacji pozytywnej nie jest obecnie właściwa do ujawniania; obecnie nie ma możliwości przetwarzania i tłumaczenia takiej informacji;
- problemy z brakiem dostępu do rejestrów: bezskutecznych egzekucji komorniczych, rejestru upadłości firm i rejestru upadłości konsumenckich, oraz do danych publicznoprawnych;
- Konieczność usprawnienia i przyśpieszenia trybu przekazywania informacji;
- Umożliwienie konsumentowi wyrażania zgody na udostępnianie informacji na okres dłuższy niż 30 dniowy, który wynika z obecnie obowiązujących regulacji;
- Konieczność zmiany okresu wymagalności zobowiązań dłużnika z obecnie obowiązujących 60 dni, do 30 dni;
- archiwizowanie danych; BIGI mogą przechowywać dane przez 10 lat, ale nie mogą ich przetwarzać;
- - Konieczność dostępu do „historii" klienta/konsumenta w okresie ostatnich 5 lat, oraz możliwość przechowywania oraz przetwarzania danych w tym zakresie (dostęp do danych archiwalnych);
- Konieczność dostępu do tzw. danych statystycznych;
- Możliwość dłuższego niż obecnie przechowywania danych przez odbiorcę danych, chociażby w formie statystycznej;
- współpraca i wymiana informacji pomiędzy biurami informacji gospodarczych i Biurem Informacji Kredytowej;
- dostęp do danych i informacji BIK dla firm, bez pośrednictwa BIG.

Choć uczestnicy spotkania nie zgadzali się ze sobą w wielu kwestiach, to jednak ze spotkania wynika jasny przekaz, że obecnie obowiązująca regulacja w zakresie dostępu do informacji gospodarczych nie nadąża za wymaganiami rynku i wymaga zmian. Zmiany te pożądane są nie tylko ze strony samych Biur Informacji Gospodarczych, ale także, a być może w szczególności ze strony firm korzystających z usług takich biur.

Dlatego w podsumowaniu spotkania uczestnicy okrągłego stołu zwrócili się z apelem do Ministerstwa Gospodarki o zintensyfikowanie prac nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji gospodarczej i powołanie specjalnego zespołu ekspertów w Ministerstwie Gospodarki, z udziałem ekspertów GIODO, Ministerstwa Finansów czy UOKIK, który mógłby wypracować propozycje niezbędnych zmian w ww. ustawie.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan