Innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Z badań prowadzonych na całym świecie wynika, że zróżnicowane zespoły i kadra kierownicza zwiększają kreatywność, innowacyjność i produktywność przedsiębiorstw: stymulują wzrost konkurencyjności, wpływają na podniesienie efektywności oraz lepszy wizerunek firmy i jej reputację.

Ciągle jednak potencjał kobiet, osób w wieku 50+, niepełnosprawnych czy przedstawicieli innych kultur i religii nie jest w sposób optymalny wykorzystywany na rynku pracy. To duża strata, zarówno dla poszczególnych firm, jak i dla całej gospodarki. Kluczem do sukcesu może być sprawne zarządzanie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia - takie podejście do budowania i kierowania zespołem, aby w jak najlepszy sposób wykorzystywać różnorodny potencjał pracowników.

Zapraszamy do skorzystania z kompleksowego narzędzia analizy - wskaźnika Diversity Index, w ramach realizowanego badania dotyczącego jego funkcjonalności i użyteczności dla przedsiębiorców.

Udział w badaniu pozwoli Państwu:
• dokonać analizy firmy pod kątem zarządzania różnorodnością,
• zapoznać się z szerokim zakresem zagadnień obejmujących tematykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do strategii firmy, kultury organizacji, rekrutacji, rozwoju zawodowego, wynagrodzeń, ochrony przed zwolnieniami,
• uzyskać informację zwrotną na temat wyników firmy w zakresie zarządzania różnorodnością,
• zdobyć wskazówki, w jaki sposób poprawić wyniki w przypadku zidentyfikowania słabych stron w tym zakresie
• znaleźć inspiracje do dalszych działań w zakresie optymalnego budowania zespołów
• zademonstrować (dla chętnych firm) zaangażowanie w rozwój zarządzania różnorodnością w Polsce.

Aby znaleźć się w gronie przedsiębiorstw, które jako pierwsze będą mogły skorzystać z naszego wskaźnika, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Formularz rejestracyjny dla firm

Projekt „Diversity Index" jest realizowany przez PKPP Lewiatan oraz ARI S.A. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.