„Zagrzewamy do nauki” to drogowskaz dla nowoczesnego szkolnictwa zawodowego

18 października 2012 r. w zakładzie Ec Siekierki w Warszawie, 24 uczniów dwóch szkół partnerskich firmy PGNiG TERMIKA SA: Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu otrzymało stypendia zawodowe ufundowane przez firmę w ramach Programu Stypendialnego. Stypendia, w wysokości 2 tysięcy złotych każde, zostały przyznane już po raz piąty.

Współpraca z wybranymi średnimi szkołami technicznymi została rozpoczęta w 2008 roku, jako efekt wspólnych działań branży oraz PKPP Lewiatan na rzecz przywrócenia zawodu technik energetyk. Powołano wówczas Program Stypendialny, mający na celu wsparcie finansowe najzdolniejszych uczniów szkół partnerskich. Rok później stał się on istotną częścią programu edukacyjnego „Zagrzewamy do nauki", realizowanego obecnie przez PGNiG TERMIKA SA wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz Business for Society. Programem Stypendialnym objęci są uczniowie klas 1 - 4 Technikum Energetycznego, Technikum Mechanicznego i Technikum Elektrycznego mieszczących się w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu oraz Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

W trakcie uroczystości wręczenia stypendiów, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ewa Konikowska-Kruk podkreśliła, że program edukacyjny „Zagrzewamy do nauki", przez cztery lata jego trwania, zyskał status projektu wzorcowego dla firm, które odczuwają brak wykwalifikowanych kadr technicznych.

Otrzymujemy wiele zapytań od dyrektorów szkół technicznych z całej Polski, w jaki sposób udało się szkole nawiązać współpracę z firmą energetyczną w ramach programu „Zagrzewamy do nauki". Dla wielu szkół w kraju, ten program edukacyjny jest drogowskazem nowoczesnego szkolnictwa zawodowego - powiedziała Bernadeta Kudas, dyrektor szkoły partnerskiej, Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

Kiedy rozpoczynaliśmy Program Stypendialny pięć lat temu, nie przypuszczaliśmy, że jego efekty będą tak szybko zauważalne. Stypendia zawodowe nie tylko mobilizują uczniów do nauki, ale także pozwalają młodzieży na realizację marzeń i planów, nie tylko tych związanych z edukacją. Wpływają również na wzrost zainteresowania aplikowaniem do pracy w zakładach PGNiG TERMIKA SA po ukończeniu technikum. Pierwsza grupa absolwentów szkół partnerskich w tym roku została przyjęta do firmy - powiedział podczas uroczystości wręczania stypendiów, Mariusz Grochowski, Członek Zarządu PGNiG TERMIKA SA , Dyrektor Pionu Produkcji.

Program „Zagrzewamy do nauki", oprócz pomocy finansowej dla najzdolniejszej młodzieży, obejmuje zróżnicowaną propozycję działań skierowanych do uczniów, takich jak praktyki zawodowe, warsztaty edukacyjne i zajęcia specjalizacyjne prowadzone przez mentorów, wycieczki do zakładów firmy, konkursy wiedzy o energetyce dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół partnerskich a także wspieranie
wszystkich inicjatyw mających na celu poszerzanie wiedzy związanej z energetyką.

Więcej informacji o Programie na stronie www.zagrzewamydonauki.pl.