Konsultacja Planów Działania PO KL na 2013

Trwają prace nad Planami Działania (PD) na rok 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PD określają zakres tematyczny, alokacje finansowe i kryteria wyboru projektów w konkursach, które zostaną ogłoszone w przyszłym roku.

Zachęcamy do zgłaszania uwag do Planów Działań dla priorytetów, w ramach których wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorcy lub też realizowane są projekty systemowe na ich rzecz. 2013 r. jest ostatnim rokiem kontraktacji projektów (zarówno konkursowych, jak i systemowych), tym istotniejsze by w sposób najbardziej efektywny wykorzystać ostatnie środki z EFS.

Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (konkursy ogólnopolskie):
PD II 2012

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki (konkursy regionalne):
PD VIII 2012 woj. dolnośląskie

PD VIII 2012 woj. kujawsko-pomorskie

PD VIII 2012 woj. lubelskie

PD VIII 2012 woj. lubuskie

PD VIII 2012 woj. łódzkie

PD VIII 2012 woj. małopolskie

PD VIII 2012 woj. mazowieckie

PD VIII 2012 woj. opolskie

PD VIII 2012 woj. podkarpackie

PD VIII 2012 woj. podlaskie

PD VIII 2012 woj. pomorskie

PD VIII 2012 woj. śląskie

PD VIII 2012 woj. świętokrzyskie

PD VIII 2012 woj. warmińsko-mazurskie

PD VIII 2012 woj. wielkopolskie

PD VIII 2012 woj. zachodniopomorskie

Na uwagi dotyczące zarówno konkursów, jak i planowanych projektów systemowych czekamy do piątku 12 października 2012 r. pod adresem: mlelinska@pkpplewiatan.pl

Formularz do zgłaszania uwag

Kontakt:
Małgorzata Lelińska, Departament Europejski tel. (22) 55 99 918