Konsultacja Planu Współpracy Rozwojowej 2013

PKPP Lewiatan prosi Państwa o opinie na temat projektu Planu Współpracy Rozwojowej w 2013 roku, który otrzymaliśmy z MSZ. Więcej informacji o polskiej pomocy Rozwojowej można uzyskać tu: www.polskapomoc.gov.pl

Projekt

Załącznik 1 

Załącznik 2

Opinie prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową (w formie edytowalnej) do godz. 12:00 w piątek 5 października 2012 roku na adres pomocrozwojowa@pkpplewiatan.pl

Opinie trafią bezpośrednio na ręce dr Jacka Adamskiego, Zastępcy Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan oraz członka Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych.