Krajowe Forum Jednolitego Rynku Razem na rzecz nowego wzrostu. 20-lecie jednolitego europejskiego rynku

18 października br., w ramach obchodów zainicjowanego przez Komisję Europejską Tygodnia Jednolitego Rynku, odbędzie się Krajowe Forum Jednolitego Rynku (Single Market Forum 2012). Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata polityki i środowiska akademickiego spotkają się w Warszawie, by dyskutować o zdobyczach i szansach jednolitego rynku i wyzwaniach Europy w dobie kryzysu gospodarczego. W forum wezmą udział także Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Krajowe Forum Jednolitego Rynku organizowane jest przez PKE oraz Ministerstwo Gospodarki.  

Forum, przypadające w 20. rocznicę powstania wspólnego rynku UE, ma być przede wszystkim platformą dla poszukiwań nowych impulsów dla rozwoju gospodarki. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się na stronie www.simfo2012.mg.gov.pl.

W trakcie forum odbędą się trzy sesje panelowe - Razem@biznes, Razem@digital, Razem@startup. Dyskusje dotyczyć będą z jednej strony potencjału wspólnego rynku, z drugiej zaś tworzenia sprzyjających warunków dla rozpoczynania i prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podnoszenia ich rynkowej konkurencyjności. Paneliści dokonają ponadto bilansu realizacji wniosków wynikających z zapisów przyjętej przed rokiem Deklaracji Krakowskiej. Deklaracja, przekazana Radzie UE, Parlamentowi i Komisji Europejskiej, zawierała szereg postulatów mających na celu ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, mobilności usług w UE, czy uznawania kwalifikacji zawodowych. Nie zabraknie także przykładów polskich firm, które odważnie wkroczyły na jednolity rynek. Ich przedstawiciele podzielą się z uczestnikami forum swoim doświadczeniem w rozwijaniu firm na rynku wewnętrznym.

Jednym z elementów forum będzie rozstrzygnięcie konkursu „Mój StartUp za 5 000 000 euro". Nagrody laureatom konkursu wręczą Waldemar Pawlak oraz Ewa Synowiec.

Forum skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy działają na jednolitym rynku lub którzy planują rozszerzenie swojej działalności na rynkach Unii Europejskiej. Do udziału w nim zaproszeni zostali także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, instytutów badawczych i think-tanków oraz przedstawiciele środowiska akademickiego i studenci.

Jednolity rynek UE oparty jest na czterech fundamentalnych swobodach: przepływu osób, towaru, kapitału i usług. Początkowo należało do niego 12 krajów UE, obecnie jest to 27 państw UE, w których mieszka  ponad 500 milionów obywateli. Jednolity rynek wewnętrzny jest jednym z najważniejszych symboli UE obejmującym szereg obszarów, jak wspólną walutę, unię celną czy strefę Schengen. Dysponuje największym PKB na świecie. Na jego terenie aktywnych jest obecnie 21 milionów średnich przedsiębiorstw, a przez 20 lat powstało prawie 2.8 mln nowych miejsc pracy. Mimo że jedynie 7% ogólnej liczby ludności na świecie zamieszkuje obszar jednolitego rynku UE to 20% globalnego importu i eksportu przypada na handel między krajami rynku wewnętrznego a resztą świata.

Forum Jednolitego Rynku po raz pierwszy w Polsce zostało zorganizowane w październiku 2011 r. w Krakowie, w ramach obchodów polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Celem Forum jest rozwój reform europejskiego rynku wewnętrznego oraz zwiększenie wiedzy przedsiębiorców i obywateli o przysługujących im prawach i możliwościach.

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce:

Centrum Jasna

ul. Jasna 14/16a

00-041 Warszawa

www.ec.europa.eu/polska

http://www.simfo2012.mg.gov.pl/