Własność intelektualna a biznes - Forum małych i średnich przedsiębiorstw państw Grupy Wyszehradzkiej - Chiny

18 października 2012 r. odbędzie się Międzynarodowe Forum Własność intelektualna a biznes - Forum małych i średnich przedsiębiorstw państw Grupy Wyszehradzkiej - Chiny. Jak skutecznie prowadzić działalność gospodarczą i inwestycyjną na rynku chińskim.

Forum skierowane jest do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu z Polski oraz państw Grupy Wyszehradzkiej, zainteresowanych inwestowaniem w Chinach.

Udział w wydarzeniu potwierdziła delegacja Narodowego Urzędu Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO) pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego, pana Ma Weiye oraz prezesi Urzędów Własności Intelektualnej i Przemysłowej Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Forum, którego głównym inicjatorem jest Urząd Patentowy RP, we współpracy z Narodowym Urzędem Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO), ma na celu przybliżenie przedsiębiorcom oraz instytucjom okołobiznesowym państw Grupy Wyszehradzkiej problematyki funkcjonowania na rynku chińskim w kontekście prawa własności intelektualnej, w szczególności przemysłowej. Podczas wydarzenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku chińskim, między innymi w aspektach podejmowania działalności gospodarczej, zarządzania ryzykiem w prowadzeniu działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej, zasad ochrony własności intelektualnej w Chinach oraz możliwości egzekucji praw wyłącznych.

Udział w forum jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie jej do 5 października br.

Więcej informacji