Zaproszenie na wystawę REACT FOR WORLD - odpowiedzialny marketing

Projekt REACT FOR WORLD ma na celu podkreślenie znaczenia edukacji i roli, jaką odgrywa w niej odpowiedzialny marketing.

Na wystawie prezentowany jest zbiór reklam społecznych, nagradzanych i wyróżnionych w międzynarodowych konkursach: w Cannes Lions, Golden Drum, ONZ, Stowarzyszenie ACT Responsible oraz polskich, które zyskały powszechne uznanie i zwróciły uwagę mediów, a także opinii publicznej na najważniejsze problemy współczesnego świata.

Większość prac prezentowanych na wystawie została wyróżniona przez ACT Responsible, czyli stowarzyszenie non-profit zarejestrowane w Chalais w Szwajcarii, którego celem jest promowanie i inspirowanie odpowiedzialnej komunikacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej.