Kwoty i parytety – potrzebne narzędzie zmian społecznych, czy sztuczne sterowanie rynkiem pracy?

Mimo rosnącej świadomości na temat równouprawnienia oraz formalnego zrównania praw kobiet i mężczyzn w polityce i na rynku pracy kobiety wciąż nie cieszą się tak silną pozycją, jak mężczyźni. Jednak, czy wprowadzanie kwot i parytetów jest najlepszym sposobem, aby zrównywać prawa i szanse obu płci? Jak wyglądałyby priorytety europejskiej polityki, gdyby kobiety stanowiły połowę członków rządu? Jak wychowywać dzieci, by kwoty i parytety przestały być potrzebne? Jaką rolę ma do odegrania świat biznesu w procesie utrwalania pozytywnych modeli socjalizacji? O sytuacji kobiet w biznesie i polityce, oraz o tym , jakie mogą być koszty wprowadzenia kwot i parytetów, a jakie ich braku dyskutować będą eksperci podczas sesji plenarnej Europejskiego Forum Nowych Idei - Czy kwoty i parytety mają sens?, która odbędzie się 27 września. Partnerem sesji jest Projekt Diversity Index.

Badania przeprowadzane w USA przez organizację Catalyst dowodzą, że kobiety chcą awansować na najwyższe stanowiska w firmach równie mocno, jak mężczyźni i to niezależnie od tego, czy mają dzieci, czy nie. Jednak kobiety, które chcą pełnić role przywódcze w biznesie lub polityce muszą pokonać znacznie trudniejsze bariery, niż mężczyźni. Skutkuje to dyskryminacją płacową na rynku pracy. Według danych z Unii Europejskiej różnica płac kobiet i mężczyzn wynosi średnio 16,4 proc. Mimo powszechnego przekonania o słuszności przeciwdziałania dyskryminacji, brak jest jednego, kompleksowego rozwiązania tego problemu. Od lat toczą się także dyskusje o tym, czy kwoty i parytety to odpowiednie instrumenty na rzecz zmiany społecznej.

Sesję planarną poświęconą problemowi kwot i parytetów podczas Europejskiego Forum Nowych Idei poprowadzi Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, a udział w niej wezmą m.in. Irene Natividad, prezydent Global Summit of Women, Bernadette Andrietti dyrektor Intel Europe, Lena Kolarska-Bobińska, posłanka Parlamentu Europejskiego, Małgorzata Fuszara, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Rohini Andan, wiceprezes Sodexo, oraz Erika Kvapilova, dyrektor regionalna na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią UN Women.

Kobiety w Unii Europejskiej stanowią 45 procent siły roboczej, ale zajmują zaledwie 13,7 procent stanowisk w zarządach największych spółek (w Polsce - około 11 proc.). Wśród prezesów zarządów tych spółek jest zaledwie 3 procent kobiet . Ta alarmująca dysproporcja wymaga podjęcia działań w kierunku zrównania praw oraz szans kobiet i mężczyzn w świecie biznesu i polityki - powiedziała Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan. Badania potwierdzają, że więcej kobiet w zarządach spółek oznacza większe zyski. Natomiast wzrost udziału kobiet w instytucjach państwowych będzie skutkować bardziej odpowiedzialną i zrównoważoną polityką.

Mechanizm kwot jest stosowany w wielu państwach świata, a w efekcie ich wprowadzania zauważalny był wzrost udziału kobiet w procesach decyzyjnych, legislacyjnych i społecznych. W Europie, liczne kraje (m.in. Islandia, Francja, Holandia, Dania, Finlandia) wprowadziły już obowiązek wyższego udziału kobiet
w zarządach firm, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Działania zmierzające do zwiększenia dostępu kobiet do najważniejszych pozycji w firmach są popierane przez międzynarodowe organizacje, takie jak ONZ i Unia Europejska.

Rozwiązanie tych problemów jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przez współczesnymi liderami firm i państw. Europa, jako odwieczny pionier zmian społecznych może i powinna wieść prym
w tworzeniu, wdrażaniu i prezentowaniu ambitnych posunięć zmierzających do zrównywania szans i praw kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Podążanie tym tropem pozwoli, borykającej się ze skutkami kryzysu gospodarczego Europie, na odbudowywanie swojej pozycji na świecie nie tylko w obszarze gospodarczym, ale także w kwestiach społecznych.

W sesji plenarnej Czy kwoty i parytety mają sens udział wezmą:

Bernadette Andrietti, Intel Europe, Włochy
Dyrektor oddziału Intel Corporation na kraje strefy euro od 2008 roku. Pracę w Intel Corporation rozpoczęła w 1989 roku, gdzie pełniła m.in. funkcje managera ds. marketingu i sprzedaży (Francja), managera dystrybucji na Europę Zachodnią oraz prezydenta francuskiego oddziału firmy. Z wykształcenia jest inżynierem. Przed podjęciem pracy w firmie Intel zajmowała się projektowaniem dedykowanych układów scalonych (ASIC) w firmach SGS Thompson oraz Philips.

Erika Kvapilova, UN Women, Słowacja
Dyrektor regionalna ds. programowych na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią UN Women - agendy ONZ działającej na rzecz równości płci i praw kobiet. Przed dołączeniem do UN Women była pracownikiem naukowym uczelni w Bratysławie i Sztokholmie. Zajmowała się badaniami nad równością płci, w tym prawami społecznymi i ekonomicznymi kobiet. W latach 2000-2004 była dyrektorem Centrum Badań nad Rodziną w Bratysławie, a także doradcą ministra pracy rządu Słowacji ds. równości płci.

Irene Natividad, Global Summit of Women, USA
Prezydent Global Summit of Women, corocznego spotkania kobiet liderów z całego świata. Współprzewodniczy Corporate Women Directors International, organizacji promującej udział kobiet we władzach firm na całym świecie. W 1994 roku Irene Natividad została powołana przez prezydenta Clintona do Zarządu Sallie Mae, a w 2004 roku została zaliczona przez Women's eNews do grona „21 liderów XXI wieku".

Dr Rohini Andan, Sodexo, USA
Pierwsza wiceprezes i globalna dyrektor ds. różnorodności i integracji Sodexo. Zajmuje się strategią firmy, implementacją globalnych inicjatyw różnorodności i integracji, a także zrównoważonym rozwojem Sodexo w Stanach Zjednoczonych i strategią obywatelstwa korporacyjnego. Pod jej kierownictwem Sodexo otrzymało wiele nagród, m.in. prestiżową 2012 Catalyst Award.

Prof. Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski, Polska
Kierowniczka Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i wicedyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektorka Ośrodka Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet ISNS UW. Wraz z Bożeną Chołuj kieruje Podyplomowymi Studiami nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies" ISNS UW, których jest współtwórczynią. Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka ponad stu publikacji naukowych.

Lena Kolarska-Bobińska, Parlament Europejski, Polska
Posłanka do Parlamentu Europejskiego., zasiada w Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Petycji. Jest profesorką socjologii. W okresie 1991-1997 zajmowała stanowisko dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej. Od 1997 sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych. Komentator mediów polskich i zagranicznych.

Europejskie Forum Nowych Idei, którego druga edycja odbędzie się w Sopocie w dniach 26-28 września 2012 r. to międzynarodowe spotkanie środowisk biznesowych, z udziałem wybitnych ekonomistów, przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Konferencja jest organizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. www.efni.pl

W programie EFNI 2012 znajdą się, obok sesji „Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie?", jeszcze 4 sesje plenarne: „Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna", „Europejskie interesy i obowiązki wobec świata", „Czy parytety i kwoty maja sens?" oraz „Turcja i Unia Europejska wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie".

Kontakt dla mediów: Anna Stachurska, tel. 22 55 99 945, e-mail: astachurska@pkpplewiatan.pl


ORGANIZATORZY I PARTNERZY EUROPEJSKIEGO FORUM NOWYCH IDEI 2012

ORGANIZATOR: PKPP LEWIATAN

WSPÓŁOGRANIZATORZY: BUSINESSEUROPE, Miasto Sopot

PARTNERZY STRATEGICZNI: Orange Polska, PKN ORLEN, PZU, Rzeczpospolita, TVP

PARTNER GALI: Fundacja Instytut Lecha Wałęsy

PARTNERZY GŁÓWNI: Bloomberg Businessweek Polska, Citi Handlowy, Deloitte, Dziennik Gazeta Prawna, EKES, Energa, Forbes, Google, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Intel, KPMG, Kulczyk Investments, Newsweek Polska, PGNiG, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Provident, PwC, TESCO, Wprost

PARTNERZY MERYTORYCZNI: Green Cross, LIBERTE!, OECD, THINKTANK, World Academy of Art and Science, Wrocław Global Forum

PARTNERZY WSPIERAJĄCY: BASF, Canal+, Dell, Hill+Knowlton Strategies, LOT, Radio PIN, WP