Niech nowy minister gospodarki stanie się rzecznikiem przedsiębiorców

Prezes PSL Janusz Piechociński zostanie wicepremierem i ministrem gospodarki.

Komentarz Henryki Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan

Cieszymy się, że wreszcie mamy nowego wicepremiera i ministra gospodarki. Dalsze przeciąganie stanu niepewności nie służyłoby gospodarce. W czasach osłabienia gospodarczego istotna jest koordynacja polityki gospodarczej, podejmowanie szybkich decyzji. Nowy minister powinien też szybko włączyć się w negocjacje dotyczące budżetu UE na lata 2014-2020.
Podstawowym zadaniem ministra gospodarki jest tworzenie dobrych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, dbanie o wzrost konkurencyjności i innowacyjności oraz wspieranie eksportu i przyciąganie inwestycji zagranicznych.

Mamy nadzieję, że będzie kontynuował, a nawet przyspieszy proces deregulacji gospodarki i stanie się prawdziwym rzecznikiem przedsiębiorców.

Uważamy, że każdy projekt ustawy powstający w innym resorcie powinien być oceniony przez ministra gospodarki pod kątem jego wpływu na działalność przedsiębiorstw.
Liczymy też, że nowy minister będzie kontrolował sprawność instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców. Awans Polski z 62 na 55 miejsce w rankingu Doing Business oznacza, że nadal 54 państwa stwarzają przedsiębiorcom korzystniejsze, niż w naszym kraju, warunki funkcjonowania.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan