Stopy procentowe ponownie w dół

Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki PKPP Lewiatan.

Wyraźne oznaki spowolnienia w gospodarce, słabe dane dotyczące wzrostu PKB w trzecim kwartale br., w tym istotne pogorszenie struktury wzrostu PKB, słabe dane dotyczące produkcji przemysłowej, realny spadek wynagrodzeń, stagnacja w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach, a przede wszystkim wyraźny spadek inflacji i prognozy dalszego spadku (wg mnie poniżej celu inflacyjnego już w I Kwartale 2013 r.) skłoniły RPP do kolejnej obniżki stóp procentowych. Szkoda jednak, że RPP nie podjęła bardziej zdecydowanej decyzji i nie obniżyła stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Dla popytu na kapitał i dla jego podaży nie miałoby to znaczenia, bo o tym już od dawna decydują inne czynniki. Natomiast miałoby to znaczenie dla obecnych kredytobiorców, w kieszeniach których zostałoby nieco więcej pieniędzy, co przełożyłoby się na większą skłonność do konsumpcji (aczkolwiek skłonności do inwestowania by niestety nie podniosło).

Redukcja stóp wpłynie zatem jedynie na zmniejszenie wysokości odsetek od zaległości w zobowiązaniach podatkowych i wobec ZUS, które w okresie osłabienia gospodarczego mogą rosnąć (zobowiązania) Dla firm mających problemy z płynnością może będzie to jakieś pocieszenie.

Spadek stóp zapewne nie przełoży się na kurs złotego, bowiem ta podwyżka została już przez rynek zdyskontowana .
RPP kontynuuje proces powolnego „luzowania" polityki pieniężnej. W najbliższych miesiącach można się spodziewać zatem kolejnej redukcji stóp.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan