System podatkowy powinien zachęcać do wydobycia gazu z łupków

Opodatkowanie przedsięwzięć biznesowych związanych z wydobyciem gazu dopiero w momencie osiągnięcia rentowności, wydłużenie okresów rozliczenia strat, amortyzowanie nakładów inwestycyjnych od momentu rozpoczęcia produkcji i uzależnienie nowych podatków od produktywności złóż - proponuje PKPP Lewiatan w liście skierowanym do premiera Donalda Tuska.

Opodatkowanie przedsięwzięć biznesowych związanych z wydobyciem gazu dopiero w momencie osiągnięcia rentowności, wydłużenie okresów rozliczenia strat, amortyzowanie nakładów inwestycyjnych od momentu rozpoczęcia produkcji i uzależnienie nowych podatków od produktywności złóż - proponuje PKPP Lewiatan w liście skierowanym do premiera Donalda Tuska.
Zdaniem Lewiatana i firm sektora wydobywczego uwzględnienie tych propozycji w ustawie węglowodorowej stworzyłoby stabilny i transparentny system zachęt do inwestowania, a w efekcie do generowania dochodów Skarbu Państwa. Z uwagi na skalę i nowatorstwo przedsięwzięcia, wykorzystanie kapitałów i doświadczenia polskich i zagranicznych inwestorów prywatnych, jest nieodzownym warunkiem powodzenia Narodowego Programu Wydobycia Gazu Łupkowego.
- Zwracamy się do premiera z prośbą o uwzględnienie tych propozycji już na etapie tworzenia projektu ustawy. W przeciwnym razie może się okazać, iż mimo słusznych intencji rządu, inwestorzy nie podejmą ryzyka realizacji inwestycji - właśnie ze względu na niepewność co do skali rentowności wydobycia węglowodorów - przestrzega Daria Kulczycka, dyrektor departamentu Energii i Ochrony Klimatu PKPP Lewiatan.
W przygotowaniu postulatów podatkowych aktywnie uczestniczyli eksperci podatkowi PwC.
- Nasze wspólne propozycje wpisują się w założenia do ustawy przyjęte przez rząd. Uwzględniliśmy w nich doświadczenia państw, które mają rozwinięte ustawodawstwo podatkowe dotyczące przemysłu wydobywczego. Postulujemy opodatkowanie nie przychodów, lecz realnych zysków z przedsięwzięć, a tym samym zachęcenie inwestorów do podejmowania ryzykownej działalności jaką jest poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego - mówi Tomasz Barańczyk, partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC.
PKPP Lewiatan i PwC dostrzegają ogromne zainteresowanie firm z branży wydobywczej w przygotowaniu spójnego systemu regulacji dotyczących wydobycia gazu, które z jednej strony zabezpieczą interesy Skarbu Państwa, a z drugiej będą pobudzały inwestycje.
Dlatego wspólnie zorganizują cykl spotkań w gronie ekspertów, na które będą zapraszani przedstawiciele rządu i samorządów. - Chcemy, aby powstała Mapa Drogowa dla Polskich Łupków, zawierająca systemowe rozwiązania, których wprowadzenie umożliwi powstanie nowych miejsc pracy, a także przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego kraju przy poszanowaniu interesów lokalnych społeczności i wymogów ochrony środowiska - dodaje Daria Kulczycka.
List Lewiatana dotyczący propozycji opodatkowania wydobycia gazu łupkowego, który został przekazany premierowi Donaldowi Tuskowi, otrzymali również ministrowie środowiska Marcin Korolec i finansów Jacek Rostowski.

List do premiera Donalda Tuska

Propozycje podatkowe przedsiębiorstw do ustawy węglowodorowej


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Kontakt:
Lewiatan:
Daria Kulczycka
Dyrektor departamentu Energii i Ochrony Klimatu
Tel. 22 559 9925, Email: dkulczycka@pkpplewiatan.pl
PwC:
Tomasz Barańczyk,
Partner, PwC
Tel. +48 22 523 4852, Email: tomasz.baranczyk@pl.pwc.com