Wzrost gospodarczy coraz słabszy

W trzecim kwartale br. wzrost gospodarczy wyniósł tylko 1,4 proc. - podał GUS.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki PKPP Lewiatan

Najbardziej niepokojący w III kwartale br. jest wręcz dramatyczny spadek spożycia indywidualnego. W szczycie osłabienia gospodarczego w 2009 roku, w żadnym kwartale nie odnotowaliśmy takiego załamania spożycia. Widać, że konsumpcja przestała być głównym motorem napędowym PKB.
Nie zaskakuje natomiast zmniejszenie się dynamiki inwestycji. Tego można się było spodziewać po ich „eksplozji" w 2011 roku i na początku tego roku. Kurczą się też zapasy, aczkolwiek już nie w takim tempie, jak w II kwartale br., co świadczy o tym, że dostosowywanie przedsiębiorstw do trudnej sytuacji rynkowej powoli dobiega końca.

Niepokoi silne wygaszenie wzrostu w przemyśle, chociaż nadal dobrze sobie radzą sektory transportu i gospodarki magazynowej, a stabilnie rośnie sektor informacji i komunikacji oraz działalności finansowo-ubezpieczeniowej. Natomiast branża budowlana to jazda w dół bez trzymanki. Najważniejszym czynnikiem wzrostu PKB w 3. kwartale okazał się eksport netto, i to mimo, że dynamika eksportu maleje. Jednak drugi kwartał z rzędu słabnie import, co daje dodatnią kontrybucję eksportu netto do PKB. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w najbliższych miesiącach. To eksport netto, a nie konsumpcja indywidualna, i nie inwestycje będą ciągnęły gospodarkę.

W IV kwartale br. wzrost gospodarczy zapewne nie przekroczy 1 proc., a w całym 2012 roku wyniesie niestety poniżej 2 proc. W pierwszym kwartale 2013 roku grozi nam natomiast recesja.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan