Debata: Czy Polska marnuje potencjał przedsiębiorczości?

PKPP Lewiatan i Lewiatan Business Angels wspólnie z redakcją Dziennika Gazety Prawnej organizują debatę pt. „Czy Polska marnuje potencjał przedsiębiorczości?"

Wspólnie z przedstawicielami administracji centralnej, świata nauki, mediów i przedsiębiorców chcemy zastanowić się:
- jakie możliwości i perspektywy stoją obecnie przed polskimi firmami?
- jak wykorzystać potencjał młodego pokolenia?

Debata odbędzie się 5 grudnia br. w godzinach 12.00-14.00 w siedzibie PKPP Lewiatan przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie. Poprowadzi ją redaktor Beata Tomaszkiewicz. Debata będzie otwarta dla publiczności. Nasza wspólną dyskusję poprzedzi całostronicowy artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Do debaty zaprosiliśmy Olgierda Dziekońskiego - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Grażynę Henclewską - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Adama Szejnfelda - Posła na Sejm RP, Dariusza Szewczyka - Zastępcę Prezesa PARP oraz dr hab. Jerzego Cieślika z Akademii Leona Koźmińskiego.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres agorecka@pkpplewiatan.pl do 3 grudnia. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.