Konsumpcja indywidualna będzie słabnąć

Sprzedaż detaliczna w październiku br. wzrosła o 3,3 proc. - podał GUS.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki PKPP Lewiatan

W październiku, mimo, że było o dwa dni robocze więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, sprzedaż detaliczna była tylko nieznacznie wyższa niż we wrześniu (3,1 proc.). Wyraźnie widać jednak zmiany w strukturze zakupów - gospodarstwa domowe już zdecydowały o „realokacji" swoich preferencji w kierunku tzw. sklepów niewyspecjalizowanych, przede wszystkim dyskontów, ale także tych hiper- i supermarketów, które posiadają marki własne. Zyskują także sklepy „osiedlowe", które zdecydowały się na umowy franczyzowe z sieciami handlowymi - w nich towary mają niższe ceny, jest więc także więcej klientów i większe obroty.

W całym 2012 r. utrzymuje się wysoka dynamika sprzedaży w grupie „meble, RTV, AGD". W części jest to efektem dość niskiej bazy w 2011 r. Ale wyraźnie w połowie roku sprzedaż w tej grupie stymulowana była przez Euro2012 oraz olimpiadę, które były impulsem do zmiany sprzętu RTV. Dzisiaj sprzedaż RTV jest ciągle wysoka, tym razem impuls daje przejście z telewizji analogowej na cyfrową, a tym samym potrzeba wymiany (lub dostosowania) odbiorników telewizyjnych.

Konsumpcja indywidualna będzie niestety dalej słabnąć w najbliższych miesiącach, a na początku 2013 roku odnotujemy na pewno spadek sprzedaży detalicznej. Pierwszy kwartał 2013 r. będzie zatem kryzysowy dla branży handlowej. Handlowcy deklarują jednak determinację w utrzymaniu poziomu zatrudnienia, jednak przy wymianie części kadry.

To, co dzieje się i będzie się działo ze sprzedażą detaliczną na początku przyszłego roku wskazuje, że należy spodziewać się ujemnego wzrostu PKB w pierwszym kwartale, a jeśli dodatniego, to bardzo słabego wzrostu w drugim Kwartale 2013 r. Tym samym w całym 2013 r. trudno spodziewać się wzrostu PKB wyższego od tego osiągniętego w 2009 r., czyli 1,7-1,8 proc.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan