Wzmocnienie roli Rady Regionów

W trakcie wyjazdowego posiedzenia Rady Głównej PKPP Lewiatan w Ossie, 23 listopada, odbyło się również spotkanie Rady Regionów.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele związków regionalnych PKPP Lewiatan. W trakcie spotkania omawiano głównie kwestie zasad współpracy związków regionalnych z biurem Lewiatana. Jedną z propozycji było sformalizowanie prac Rady Regionów, poprzez powołanie Rady Regionów przez prezydenta PKPP Lewiatan, stworzenie regulaminu prac i wybór prezydium Rady, którego głównym zadaniem byłaby bliska współpraca z biurem PKPP Lewiatan. Po długiej dyskusji uzgodniono, że takie działania zostaną podjęte.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan