Zmiany w Rejestrze klauzul abuzywnych

W ubiegłym roku PKPP Lewiatan zwrócił się do UOKIKu o przyjęcie zaproszenia na spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konfederacji, na którym chcieliśmy przedstawić problemy związane z obecnie obowiązującą formą rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone jak również ewentualne propozycje zmian.

W odpowiedzi Prezes UOKIKu przesłała nam do konsultacji dokument zawierający szereg propozycji (opcji) zmian obecnej formy rejestru. W maju 2011 r. w wyniku wewnętrznych konsultacji wypracowane zostało wspólne stanowisko Lewiatana (załączone poniżej) w przedmiotowej sprawie, następnie przekazane UOKIKowi.

W wyniku powyższych działań ustalone zostało spotkanie zainteresowanych ekspertów firm członkowskich zrzeszonych w Lewiatanie z przedstawicielami UOKIKu.

Termin spotkania: środa 18 stycznia 2012 r. godz. 12.00.
Miejsce spotkania: Sąd Arbitrażowy PKPP Lewiatan, ul. Flory 9/3

UOKIK reprezentowany będzie przez Pana Jarosława Króla - Wiceprezesa oraz Panią Monikę Stec - Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej. 

PKPP Lewiatan serdecznie zaprasza osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu z przedstawicielami UOKIK.

Prosimy o przekazywanie zgłoszeń na adres mailowy: bwyzykowski@pkpplewiatan.pl najpóźniej do dnia 10 stycznia 2012 r.

Stanowisko PKPP Lewiatan z dnia 22 czerwca 2011 r. do propozycji UOKIK dotyczących zmian w formie