Firma EGL Polska zmieniła nazwę

1 października 2012 firma EGL przekształciła się w Axpo a EGL Polska w Axpo Polska.

Axpo posiadając swoje spółki zależne w większości krajów europejskich i będąc właścicielem ponad 100 elektrownii oraz posiadając długoletnie doświadczenie w międzynarodowym handlu energią jest jedną ze znaczących firm na rynku energii.

Axpo Trading oferuje szeroki zakres usług poczynając od analiz rynkowych poprzez zarządzanie portfelem produkcyjnym farm wiatrowych do handelu energią elektryczną i emisji CO2.

Zapewniamy naszym klientom wyjątkową elastyczność w tworzeniu i wdrażaniu indywidualnych strategii zakupów i marketingu w obszarach energii, praw majątkowych jak również emisji CO2


On 1 October 2012, EGL became Axpo and EGL Polska became Axpo Polska.

With subsidiaries all over Europe, a power plant park that includes more than 100 facilities,
and vast experience in international energy trading, Axpo is among the most established companies in the energy market.

Axpo Trading offers a wide range of services including market analysis, the management of wind power production portfolios and energy trading and CO2 .

We provide our clients with unique flexibility in developing and implementing individual procurement and marketing strategies in the areas of power and green certificates as well as CO2