Nowa Perspektywa Finansowa a CSR

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej identyfikacji kierunków wsparcia działań ukierunkowanych na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) z wykorzystaniem środków funduszy europejskich planowanych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020.

W ramach prac nad programowaniem nowej perspektywy finansowej identyfikowane są kluczowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na najbliższe lata. Jednym z priorytetów jest dostosowanie gospodarki do wyzwań zrównoważonego rozwoju. Działania Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw koncentrują się na kształtowaniu warunków dla przedsiębiorstw do wdrażania zasad CSR w procesie zarządzania ryzykiem związanym z zrównoważonego rozwoju biznesu. Środki negocjowane w ramach nowej perspektywy finansowa tworzyć będą szanse dla dynamicznego rozwoju odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo postaw polskich przedsiębiorstw.

Badanie zostało przygotowane przez Grupę do spraw promocji CSR w Polsce działającą przy Zespole do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Wyniki badania zostaną uwzględnione w procesie opracowania rekomendacji dotyczących kierunków wsparcia projektów ukierunkowanych na CSR z nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Badanie jest całkowicie anonimowe. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 30 listopada 2012 r.

Dziękujemy!

ANKIETA