O polsko-francuskiej współpracy gospodarczej

16 listopada br. Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, w ramach polsko-francuskiego forum gospodarczego prowadziła okrągły stół „Przemysł i innowacje - czego Francja i Polska mogą nauczyć się wzajemnie?" Uczestniczyli w nim Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Hugues-Arnaud Mayer, wiceprezydent MEDEF, Sophie Passart, dyrektor PSA Polska, Sławomir Majman, prezes zarządu PAIiIZ oraz Claude Adam, prezes TV Paint.

W trakcie panelu podkreślano, że współpraca nie odpowiada naszym ambicjom i możliwością. Minister Antoniszyn-Klik wskazała, że współpraca poslo-francuska byłaby jeszcze lepsza gdybyśmy mieli więcej więzi gospodarczych. Na pewno nowym wyzwaniem są polskie inwestycje zagraniczne, które mogłyby trafiać także do Francji. Oczywiście, ważne są również francuskie inwestycje w Polsce. Francja jest przecież trzecim inwestorem w naszym kraju. To wymaga wysiłku rządów obu państw.

Prezydent Mayer z Medef poinformował, co jego organizacja robi w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki w kontekście prac jakie trwają w Europie. Wskazał, że oczywiście pierwszym źródłem fiskalnym jest gospodarka i to jej kondycja w największym stopniu wpływa na budżet. Jeśli myślimy poważnie o konkurencyjności gospodarek krajów członkowskich to muszą się one stawać coraz bardziej konkurencyjne. Muszą przeznaczać coraz więcej środków na badania i rozwój. To jest też zadanie rządów, by tworzyły odpowiednie warunki, zachęty i wreszcie finansowały pakiety badawcze w dziedzinach kluczowych dla gospodarki.

Z kolei Sławomir Majman podkreślał, że bardzo ważne jest, iż francuski biznes zobaczy w Polsce dobre warunki do rozwijania inwestycji. Nasz kraj na kryzysie niezwykle skorzystał. Od jego początku zanotował 75 procentową dynamikę wzrostu inwestycji zagranicznych. Byłoby dobrze, żeby francuscy goście to zauważyli. Podkreślił też, że francuscy przedsiębiorcy są wciąż na etapie odkrywania zalet naszego kraju. Chcemy żeby francuski biznes zobaczył nową, pozytywną twarz polskiej gospodarki. Wg raportu Financial Timesa Polska zajmuje bowiem 3 miejsce po Chinach i USA, gdzie trzeba inwestować i budować fabryki. Prezes Majman przypomniał też o raporcie Ernst & Young, który wskazuję że w najbliższych latach, polska gospodarka będzie, po niemieckiej najbardziej konkurencyjna w Europie.

Warto wskazać, że wartość inwestycji francuskich w Polsce nie wynika z liczby firm jakie u nas zainwestowały. Jest ich osiem razy mniej niż np. niemieckich. Warto jednak podkreślić, że Francuzi bardzo wcześnie zauważyli możliwości polskiego sektora usług zewnętrznych BPO i mają w nim duży udział.

Po stronie zalet inwestycyjnych prezes Majman wymienił konkurencyjną wysokość kosztów pracy oraz wykształconą siłę roboczą. Już co dziesiąty student w Europie jest Polakiem.

Sophie Passard wskazała z kolei, że koncern PSA zainwestował w badania przeszło 2 mld euro. Jako przykład inwestycji w Polsce podała firmę córkę PSA - Faurecia mającą 9 fabryk w naszym kraju. W Polsce jest także obecny bank PSA, który stał się ważnym oddziałem w europejskiej strukturze firmy realizując usługi dla pozostałych krajów w tym Francji czy Wlk. Brytanii.

Na zakończenie Henryka Bochniarz stwierdziła, że Polska jest wciąż nie odkrytym rynkiem dla francuskiego biznesu. Bardzo byśmy chcieli żeby nasza wymiana handlowa odpowiadała potencjałom obu gospodarek.Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan