Nowa firma w Polskim Związku Pracodawców Konsultingu

Euro-Funding Advisory Group jest międzynarodową grupą doradczą założoną w 1996 roku, aktualnie działającą w 19 krajach na 3 kontynentach. W Europie jesteśmy obecni w Hiszpanii, Portugalii, Polsce, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Niemczech, Włoszech oraz Irlandii. Jesteśmy dynamiczną grupą, która na przestrzeni lat wielokrotnie wykazała się umiejętnością rozwijania innowacyjnych usług zaspokajających lub wyprzedzających potrzeby rynku. Nasz zespół ponad 650 wykwalifikowanych specjalistów podzielił się swoją wiedzą już z ponad 4 500 klientami na całym świecie, którzy przy naszym wsparciu stale poprawiają efektywność i konkurencyjność.

Polska spółka Grupy powstała w 2011 roku, chociaż doświadczenie we współpracy z polskimi firmami nabywamy już od kilku lat. Country Managerem spółki jest Pan Alfonso Ferran Alcaraz.
Euro-Funding Advisory Group specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw na poziomie Unii Europejskiej, krajowym oraz regionalnym. Naszym atutem jest wiedza i doświadczenie w zakresie unikalnej na rynku polskim usługi opierającej się na angażowaniu przedsiębiorstw w międzynarodowe konsorcja i projekty umożliwiając im dostęp do środków rozdysponowywanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Takie podejście skutkuje wymiernymi korzyściami dla klientów, zwykle wielokrotnie przewyższającymi możliwości w ramach finansowania krajowego i regionalnego, nie wspominając o przepływie wiedzy i networkingu.

Współpraca z klientem obejmuje wszystkie procesy związane z identyfikacją, pozyskaniem i rozliczeniem zewnętrznego finansowania, począwszy od analizy potencjału i możliwości, poprzez optymalizację szans na uzyskanie wsparcia, kończąc na realizacji i rozliczeniu projektu.
W swojej ofercie, Grupa proponuje klientom wsparcie w redukcji kosztów stałych (podatki i opłaty), a także kalkulacje emisji gazów cieplarnianych wraz ze strategią redukcji, w oparciu o rzetelne kalkulacje carbon footprint (podejście LCA) i wsparcie w procesach certyfikacji.

Nasz sukces jest zawsze sukcesem klienta, stąd wynagrodzenie Euro-Funding uzależnione jest zwykle od rezultatu (zasada „succes fee"). W swojej dotychczasowej historii Grupa przeprowadziła ponad 30 000 projektów uzyskując dla swoich klientów łącznie kwotę finansowania przekraczającą 3 000 000 000 Euro.

Euro-Funding Advisory Group Poland Sp. z o.o.
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
tel. 22 658 62 39
warsaw@euro-funding.com
www.euro-funding.pl