Rekordowy wynik trzeciego kwartału Citi Handlowego

W trzecim kwartale tego roku Citi Handlowy zarobił netto 251 mln zł, co stanowi najlepszy wynik kwartalny z działalności biznesowej od wejścia banku na Giełdę. To wynik o 38 proc. wyższy od osiągnięć z poprzedniego roku. W minionym kwartale bank konsekwentnie wdrażał kolejne etapy strategii i kontynuował działania restrukturyzacyjne. Bank zamknął ten kwartał wzrostem we wszystkich głównych liniach przychodowych w ujęciu rocznym. W obszarze działalności skarbcowej bank odnotował znakomity wzrost w wysokości 60 proc. rok do roku. Wynik odsetkowy wzrósł o 4 proc. w ujęciu rocznym. Przy istotnym wzroście przychodów oraz po dwóch kwartałach prac restrukturyzacyjnych wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się do poziomu 50 proc. wobec 59 proc. w roku ubiegłym. Citi Handlowy konsekwentnie kontynuuje realizację strategii rozwoju opartej o innowacje dla podwyższenia jakości obsługi klientów.

„Wynik tego kwartału jest źródłem satysfakcji z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, udało nam się odnotować tak wysoki wzrost zysków w okresie restrukturyzacji, którą przeprowadziliśmy w poprzednich dwóch kwartałach. To pokazuje, że zaplanowane zmiany mają sens i przynoszą pozytywne efekty. Po drugie, wynik ten wskazuje na wysoką konkurencyjność Citi Handlowy w obszarach w których bank osiąga pozycję lidera." - powiedział Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy.

Solidny wzrost
W III kwartale 2012 roku Citi Handlowy wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 251,2 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału w roku ubiegłym. Wynik netto trzeciego kwartału, stanowi najlepszy wynik kwartalny z działalności biznesowej od wejścia banku na Giełdę. Wyższy zysk netto był jedynie wtrzecim kwartale 2009, w którym bank otrzymał zwrot podatku VAT. Przychody banku wzrosły o ponad 11 proc. rok do roku i osiągnęły poziom 674,4 mln zł. Bank zamknął trzeci kwartał 4 proc. wzrostem wyniku odsetkowego, który na koniec trzeciego kwartału tego roku sięgnął poziomu 370, 2 mln zł wobec 365, 5 mln zł w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Nieznacznie spadł wynik z tytułu opłat i prowizji z kwoty 155,9 mln zł w trzecim kwartale 2011 roku do poziomu 151,8 mln zł na koniec minionego kwartału tego roku. W trzecim kwartale 2012 roku, pomimo niesprzyjających warunków ekonomicznych i wyhamowania wzrostu wymiany handlowej w Polsce, bank utrzymał wysoki poziom wolumenu transakcji walutowych z klientami korporacyjnymi. Znacząco wzrósł wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych z poziomu 7,6 mln zł w roku ubiegłym do 97,8 mln zł w tym roku. W rezultacie wzrost łącznego wyniku w obszarze działalności skarbcowej wyniósł aż 60 proc. rok do roku do poziomu 159,2 mln zł. Miniony kwartał przebiegał pod hasłem prac restrukturyzacyjnych. Bank wdrażając kolejne etapy restrukturyzacji potwierdził swoją skuteczność w zakresie kontroli kosztów i odnotował spadek kosztów działania o 6 proc. rok do roku. Co wraz ze wzrostem przychodów wpłynęło na obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów z poziomu 59 proc. w III kwartale ubiegłego roku do poziomu 50 proc. w tym roku.

Citi Handlowy liderem innowacyjności
Citi Handlowy konsekwentnie rozwija innowacyjne rozwiązania i odnotowuje kolejne sukcesy. Wdrożona 2 lata temu bankowość mobilna Citi Mobile w październiku tego roku zdobyła 100 tysięcznego użytkownika. Liczba logowań do Citi Mobile w tym samym czasie przekroczyła liczbę dwóch milionów. Rok po uruchomieniu pionierskiej usługi płacenia komórką za rachunki przy wykorzystaniu fotokodów, Bank zdecydował także o uruchomieniu jubileuszowej promocji - 10 proc. cashback za rachunki opłacane FotoKasą. Akcja ma zachęcić klientów do częstszego korzystania z innowacyjnych rozwiązań Citi Handlowy. Na popularności zyskuje też innowacyjna platforma transakcyjna CitiFX Pulse adresowana do klientów korporacyjnych. Ponad 70% transakcji wymiany walutowej minionego kwartału zawartych zostało właśnie poprzez CitiFX Pulsce.

Citi Handlowy konkuruje wysoką jakością usług
Bank w trzecim kwartale tego roku potwierdził swoją skuteczność w budowaniu silnej pozycji rynkowej poprzez zwiększanie jakości obsługi klientów. Citi Handlowy stanął na podium niezależnego rankingu „Bank Przyjazny" Newsweeka zdobywając w nim trzecie miejsce. To, że wysoka jakość obsługi to podstawowy wyróżnik Citi Handlowy, potwierdził też ranking „Jakość na Bank" TNS OBOP. Bank zdobył w nim drugie miejsce. Sukcesy w niezależnych rankingach to wynik prac na szeregiem inicjatyw klientowskich, które w rezultacie sprawiają że Bank może się dzisiaj pochwalić
35 minutowym proces otwarcia konta z imienną kartą debetową otrzymywaną w oddziale „od ręki". To jeden z najlepszych wyników na rynku i oznacza poprawę o 25 minut w stosunku do procesu realizowanego w banku jeszcze rok temu. Kolejno wdrażane inicjatywy na rzecz poprawy satysfakcji klienta pozwalają bankowi utrzymać na wysokim poziomie wskaźnik NPS. W tym kwartale NPS dla jakości obsługi w oddziałach wyniósł 43 proc., dla obsługih klientów Citigold - 50 proc. W przypadku CitiService, telefonicznego centrum obsługi przedsiębiorców, NPS na koniec III kwartału sięgnął pułapu 66 proc.

Prezentacja z konferencji prasowej podsumowującej wyniki III kwartału dostępna jest na stronie www.citihandlowy.pl w sekcji Biuro Prasowe/Materiały dla mediów.