Bariery administracyjne na rynku gazu

Rada ds. Gazu Konfederacji Lewiatan przygotowała raport przedstawiający najbardziej uciążliwe bariery na rynku gazu oraz propozycje ich usunięcia.

Bariery administracyjne na rynku gazu