Czemu mają służyć inteligentne miasta?

Dysponujemy coraz lepszą technologią wspomagającą wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Niemniej sama technologia jest tylko narzędziem. Dzisiejsze miasta potrzebują przywództwa, które wykorzystując technologię w pełni wykorzysta potencjał ich społeczności - wynika z panelu dyskusyjnego na temat inteligentnych miast.

Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska wskazał, że polskie miasta działają w przestrzeni gospodarki rynkowej krótko, zaledwie ponad 20 lat. Włodarze miast korzystali i nadal korzystają z doświadczeń zachodnioeuropejskich. Dziś kluczem do sukcesu w zarządzaniu miastami jest inteligentna współpraca regionalna i lokalna.

Prezydent podkreślił szczególną wagę aktywności społecznej w rozwoju miast. Nie jest łatwo angażować mieszkańców miasta na szeroką skalę, niemniej nowoczesne technologie zdecydowanie ułatwiają to zadanie, chociażby poprzez wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji. Nadmienił, że aby efektywnie zarządzać miastem należy podglądać rozwiązania funkcjonujące w biznesie.

Jose Luis Angoso González, dyrektor ds. innowacji Indra Sistemas, zauważył, że celem istnienia inteligentnych miast są nie tylko ułatwienia dla ich mieszkańców, ale także zaangażowanie ich we wspólne sprawy, wykorzystanie potencjału zbiorowości.

Prof. Benjamin R. Barber, prezydent Interdependence Movement, stwierdził, iż ma wiele zastrzeżeń do nowoczesnych technologii, niemniej to właśnie w miastach znajduje się najlepsza przestrzeń do ich optymalnego wykorzystania. Faktem jest, że dotychczas technologii nie używano do zjednoczenia mieszkańców, a sieć powinna być platformą do wymiany pomysłów i poglądów. W takim kierunku powinno zmierzać jej wykorzystanie. Zwrócił uwagę, że wykorzystanie technologii musi wiązać się z odpowiedzialnością i demokracją.

Dejan Cvetković, dyrektor regionalny Microsoft w Europie Środkowej i Wschodniej powiedział, że dla rozwoju miast szalenie ważne jest przywództwo zdolne wykorzystać nowoczesną technologię. W dzisiejszym świecie konkurują nie tylko państwa i firmy prywatne, ale także miasta. Z tego względu istotne jest wykorzystanie rozwiązań, które pozwolą im likwidować bariery rozwoju. Zwrócił także uwagę, że powinniśmy poodejmować wspólne działania, które pozwolą nam zabezpieczyć się przed zagrożeniami związanymi z niewłaściwym korzystaniem z postępu technicznego.

W opinii Joosta van Iersela, członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego władza centralna również powinna być szczególnie zaangażowana w rozwój miast, co w Europie nie jest specjalnie powszechne. Podkreślił, że bardzo ważne jest zdefiniowanie priorytetów konkretnej społeczności zamieszkującej konkretną aglomerację. Jego zdaniem miasta są dziś szansą na rozwój społeczeństw, na budowanie dobrobytu.

Dyskusję moderowała Anya Margaret Ogorkiewicz, dyrektor zarządzająca The Keryx Group.

Partnerem panelu było Miasto Gdańsk.


Zdjęcia z EFNI 

****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Organizowane jest przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Tegoroczna, trzecia edycja EFNI odbędzie się w dniach 25-27.09.2013 r. w Sopocie. Hasło przewodnie Forum brzmi: „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu." www.efni.pl

Patronat honorowy            nad EFNI 2013 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rady Europejskiej oraz Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni:              Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Partnerzy strategiczni:    Orange Polska, PKN ORLEN S.A., Grupa PZU, Dziennik Gazeta Prawna, TVP SA

Partner Gali Otwarcia:     Bank Pekao SA

Partnerzy Główni:              Bloomberg Businessweek Polska, Deloitte Polska, EKES - Grupa Pracodawców, Grupa Energa, KPMG, Miasto Gdańsk, Polpharma, PGNiG SA, Provident Polska, Tesco Polska, Totalizator Sportowy

Partnerzy wspierający:     Bank Pocztowy, Forbes, Gazeta Giełdy Parkiet, Havas Worldwide Warsaw, Intermarché, MBA Manager, MetLife Amplico, Newsweek Polska, Grupa Kapitałowa PGE, PSSE, Puls Biznesu, Radio PiN, Wirtualna Polska, Radio TOK FM, Wprost

Partnerzy merytoryczni: Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Liberté!, THINKTANK, World Academy of Art and Science

Partnerzy logistyczni:       Dell, marka Opel, Port Lotniczy Gdańsk im. L.Wałęsy

Oficjalny Przewoźnik:       PLL LOT SA