Czy gospodarka Unii Europejskiej wybije się na innowacyjność? Raport

Na zlecenie Lewiatana, specjalnie na EFNI, powstał raport ukazujący szanse i zagrożenia dla rozwoju innowacyjności w Unii Europejskiej.

Sytuacja innowacyjności w Unii jest zróżnicowana, ale dalece niedoskonała. Zdaniem autorów raportu przyczynami niepowodzenia Strategii Lizbońskiej były:

·         traktowanie innowacyjności jako urzędowej religii

·         realizowanie zadań z zakresu B+R tylko w oparciu o granty

·         powstanie biurokracji, która ogranicza rozwój innowacyjności

·         nie powstała wspólna przestrzeń badawcza.

Perspektywa wydaje się niekorzystna. Jak piszą bowiem autorzy raportu: „Z jednej strony mamy wiele szczytnych idei i dziesiątki haseł, a z drugiej strony, jak przychodzi co do czego, budżet tnie się o 15% właśnie w sferze B+R, a nie polityki rolnej czy społecznej".

Patrząc na sytuację w Unii Europejskiej rysują się trzy główne problemy:

·         państwa i gospodarki Wspólnoty są nadal głęboko zróżnicowane, nie zmienia się również podział na liderów i grupę najsłabszą

·         Unia jako całość nie jest w stanie zniwelować przepaści jaka dzieli ją od liderów innowacyjności (Szwajcaria, Skandynawia, Niemcy)

·         działania i rekomendacje Komisji Europejskiej nie są zróżnicowane ze względu na poszczególne kraje.

Wśród elementów, które wpływają na rozwój innowacyjności i powinny się stać przedmiotem zainteresowania wszystkich członków, znalazły się: baza naukowa, nakłady na B+R, pobudzanie przedsiębiorczości, wykorzystanie Internetu, przepływ wiedzy i jej komercjalizacja, rozwój zasobów ludzkich.

Jakie działania należy konkretnie podjąć, by innowacyjność stała się mocną stroną Unii?

 

 Zachęcamy do lektury raportu

Autorami raportu są Aleksandra Fandrejewska i Piotr Aleksandrowicz.

 


****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Organizowane jest przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Tegoroczna, trzecia edycja EFNI odbędzie się w dniach 25-27.09.2013 r. w Sopocie. Hasło przewodnie Forum brzmi: „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu." www.efni.pl

Patronat honorowy            nad EFNI 2013 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rady Europejskiej oraz Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni:              Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Partnerzy strategiczni:    Orange Polska, PKN ORLEN S.A., Grupa PZU, Dziennik Gazeta Prawna, TVP SA

Partner Gali Otwarcia:     Bank Pekao SA

Partnerzy Główni:              Bloomberg Businessweek Polska, Deloitte Polska, EKES - Grupa Pracodawców, Grupa Energa, KPMG, Miasto Gdańsk, Polpharma, PGNiG SA, Provident Polska, Tesco Polska, Totalizator Sportowy

Partnerzy wspierający:     Bank Pocztowy, Forbes, Gazeta Giełdy Parkiet, Havas Worldwide Warsaw, Intermarché, MBA Manager, MetLife Amplico, Newsweek Polska, Grupa Kapitałowa PGE, PSSE, Puls Biznesu, Radio PiN, Wirtualna Polska, Radio TOK FM, Wprost

Partnerzy merytoryczni: Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Liberté!, THINKTANK, World Academy of Art and Science

Partnerzy logistyczni:       Dell, marka Opel, Port Lotniczy Gdańsk im. L.Wałęsy

Oficjalny Przewoźnik:       PLL LOT SA