Inflacja już poniżej 1 proc.

Inflacja w kwietniu br., w ujęciu rocznym, wyniosła 0,8 proc., wobec 1 proc. w marcu - podał GUS.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.

Inflacja spada już od dziesięciu miesięcy. Niskiej inflacji sprzyja słaby popyt, szczególnie na artykuły, których zakup może być odłożony w czasie. Gospodarstwa domowe bardzo ostrożnie wydają pieniądze. Również nie są skore do zaciągania kredytów. Wartość ich zobowiązań wobec banków w kwietniu br. wzrosła o 2,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast depozyty urosły o 8,9 proc., ale był to wzrost niższy niż w kwietniu 2012 roku w stosunku do kwietnia 2011 roku. Ze względu na trudną sytuację na rynku pracy nie widać też w gospodarce presji płacowej. Dlatego w najbliższych miesiącach inflacja dalej będzie niska. W maju i czerwcu może nieco wzrosnąć z powodu drogich nowalijek, ale już w miesiącach wakacyjnych spadnie zapewne poniżej 0,8 proc.

Słaby wzrost PKB w pierwszym kwartale br. i niska inflacja powinny skłonić Radę Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych już na najbliższym posiedzeniu w czerwcu.

Konfederacja Lewiatan