Jak nowe technologie wpływają na demokrację i społeczeństwo?

Technologie cyfrowe to narzędzie, które można wykorzystać do wielu celów. Mimo, że technologia tworzy wielkie możliwości, to obecne jej wykorzystanie pokazuje nasz poziom cywilizacyjny - twierdzi prof. Benjamin R. Barber, prezydent Interdependence Movement.

Uważa również, że obywatelskie wykorzystanie nowych technologii jest wciąż przed nami. Internet obecnie jest zdominowany przez komercję i pornografię, wymaga od nas szybkich kliknięć, a nie namysłu. Podkreślił, że ciosem dla demokracji w dobie Internetu może być koncentracja zainteresowania obywateli na sprawach błahych i nieistotnych.

W jego opinii demokracja jest procesem i nigdy nie będzie doskonała. Obecne wykorzystanie nowych technologii przeczy idei demokracji. Demokracja to nie głosowanie, ale pogłębiona i poszerzona dyskusja. Nowe technologie nie są w tej mierze wystarczająco wykorzystywane.

Odniósł się również do roli jaką pełnią technologie w mniejszych społecznościach. Ciągle korzystamy z sieci, a w naszych domach połowy rodziny nie ma z nami, gdyż są w Internecie z kimś innym. Przez to zakłócona jest bliskość w rodzinie. Podkreślił, że wielozadaniowość wymagana poprzez jednoczesną obecność w sieci i świecie realnym zaburza procesy kognitywne, co jest bardzo niebezpieczne.

Edwin Bendyk, publicysta, wskazał, że władza tradycyjnych mediów mija. Media tradycyjne muszą na nowo odpowiedzieć po co są potrzebne. Zadeklarował, że w morzu informacji media winny mieć dobrą ofertę, wiadomości sprawdzone i opracowane przez specjalistów. Wskazał również, że w Polsce chcemy, by technologie zastąpiły deficyty społeczne, jak wspólne inicjatywy, ale to błąd. Internet nie pozwoli zbudować kapitału społecznego, wzajemnego zaufania. Obecnie Internet wykorzystujemy głównie do działań destrukcyjnych, co świadczy o słabości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Jego zdaniem szczególną bolączką inicjatyw w Internecie jest to, że są czasowe i dotąd nie udało się znaleźć sposobu, by stworzyć odpowiednie dla nich instytucje i przez to zapewnić im trwałość. Nadmienił jednak, że istnieje pozytywna korelacja pomiędzy zaangażowaniem ludzi w działania w sieci, a zainteresowaniem światem rzeczywistym. To jak korzystamy z Internetu zależy od wartości, które wynosimy z domu i to jest klucz do rozwiązania istniejących dylematów związanych z wykorzystaniem nowych technologii w przyszłości.

Prof. William H. Dutton z Uniwersytetu Oksfordzkiego zauważył, że Internet to piąta władza. Jednostka działająca w Internecie tworzy własne informacje i staje się niezależna od instytucji. Ma nieograniczone możliwości komunikacji, a to szczęśliwie skutkuje zwiększeniem pluralizmu. Dzięki temu również biznes musiał stać się bardziej odpowiedzialny. Sieć nie zastępuje instytucji nadzoru, ale wspiera kontrole społeczną nad biznesem.

Profesor uważa, że Internet otwiera nas na relacje z ludźmi niż ci, którzy tworzą nasze naturalne środowisko - bliskich o podobnych poglądach i wartościach.

Natalia Hatalska, blogerka, zauważyła, że Internet nie odzwierciedla rzeczywistości, gdyż docierające do nas wiadomości są filtrowane przez wielkie korporacje. Przywołała badania, które pokazują, że korzystając z nowoczesnych technologii mamy mniejszy kontakt z ludźmi w rzeczywistości. Jednocześnie w młodych grupach społecznych dorastających w dobie Internetu pojawia się tęsknota za światem analogowym, w którym spełniamy nasze potrzeby emocjonalne.

Mówiąc o przyszłości wskazała, że Internet ewoluuje i trudno określić, w która stronę skieruje się jego rozwój.

Partnerem sesji plenarnej była firma PZU S.A. Dyskusję moderował Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU S.A.

Więcej zdjęć z EFNI

****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Organizowane jest przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Tegoroczna, trzecia edycja EFNI odbędzie się w dniach 25-27.09.2013 r. w Sopocie. Hasło przewodnie Forum brzmi: „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu." www.efni.pl

Patronat honorowy            nad EFNI 2013 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rady Europejskiej oraz Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni:              Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Partnerzy strategiczni:    Orange Polska, PKN ORLEN S.A., Grupa PZU, Dziennik Gazeta Prawna, TVP SA

Partner Gali Otwarcia:     Bank Pekao SA

Partnerzy Główni:              Bloomberg Businessweek Polska, Deloitte Polska, EKES - Grupa Pracodawców, Grupa Energa, KPMG, Miasto Gdańsk, Polpharma, PGNiG SA, Provident Polska, Tesco Polska, Totalizator Sportowy

Partnerzy wspierający:     Bank Pocztowy, Forbes, Gazeta Giełdy Parkiet, Havas Worldwide Warsaw, Intermarché, MBA Manager, MetLife Amplico, Newsweek Polska, Grupa Kapitałowa PGE, PSSE, Puls Biznesu, Radio PiN, Wirtualna Polska, Radio TOK FM, Wprost

Partnerzy merytoryczni: Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Liberté!, THINKTANK, World Academy of Art and Science

Partnerzy logistyczni:       Dell, marka Opel, Port Lotniczy Gdańsk im. L.Wałęsy

Oficjalny Przewoźnik:       PLL LOT SA