Jak wyzwolić innowacyjność europejskiej gospodarki?

Systemowa współpraca administracji i biznesu. Budowanie przyjaznego prawa. Zapewnianie rynków zbytu. Ochrona własności intelektualnej - to cztery obszary, które mogą wyzwolić potencjał innowacyjności w UE.

Rozwój innowacyjności wymaga współpracy środowiska biznesu i administracji. Powinna być ona jednak dużo bardziej strategiczna i długofalowa. Jak podkreślał Maciej Adamkiewicz, prezes zarządu Adamed Pharma S.A.: zacznijmy rozmawiać nie tylko o sprawach bieżących, ale patrzmy strategicznie i w dłuższej perspektywie np. pięciu lat. Zdaniem Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, takie myślenie rodzi się już w administracji. Przykładem może być fakt, że kilka lat temu istniało 250 strategii sektorowych, a teraz jest ich zaledwie 7. Ta zmiana wynikła z wewnętrznej potrzeby administracji, działania bardziej przekrojowego i zintegrowanego. Doświadczenie pokazuje, że wówczas łatwiej jest osiągnąć cele systemowe.

Kluczowym elementem jest również budowanie ram prawnych przyjaznych działalności innowacyjnej. Zdaniem wicemarszałka województwa pomorskiego, Wiesława Byczkowskiego, w polskim prawie istnieje niestety szereg poważnych ograniczeń. Na przykład Prawo zamówień publicznych, które w imię pseudokonkurencyjności przetargów, uniemożliwia często wybór innowacyjnych rozwiązań lub udzielenie przedsiębiorcy realnego wsparcia. Również ustawa o finansach publicznych, wymuszająca planowanie wydatków w cyklach rocznych, nie pozwala na efektywne budowanie planów wieloletnich. Prawo unijne zakazuje natomiast administracji angażowania środków publicznych w przedsięwzięcia ryzykowne ekonomicznie. A przecież działalność innowacyjna jest z zasady ryzykowna. Kolejnym problemem jest powszechnie znane przeregulowanie przepisów na poziomie unijnym, które są dodatkowo komplikowane w prawie krajowym.

Innowacyjność potrzebuje także efektywnego mechanizmu wprowadzania produktu na rynek. Jak zauważyła Joke A. van den Bandt-Stel, Stała Przedstawicielka w Brukseli, VNO-NCW (Holandia): celem innowacyjności jest sprzedaż z zyskiem i w tym kontekście ogromną szansą jest wspólny rynek europejski. Inwestowanie w działalność B+R ma zatem sens tylko wtedy, gdy produkt ma gdzie trafić i zostać sprzedany. Unia Europejska ma tu wiele do zrobienia, bo - w przeciwieństwie do np. Stanów Zjednoczonych - jej rynek buduje ponad 20 państw, które mają różne uwarunkowania.

Działania proinnowacyjne przebiegają zdecydowanie dynamiczniej gdy w kraju istnieje sprzyjający ekostystem. Richard Doherty, Public Sector Services Leader, Europe Middle East & Africa, Deloitte, pokazywał że największe sukcesy w dziedzinie innowacyjności odnoszą w Europie kraje, które od dziesięcioleci dbają o jakość edukacji, integrację środowisk, kulturę działań innowacyjnych. Zdaniem Petera Drölla, dyrektor departamentu polityki innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, ekosystem ten budują również kompetencje: umiejętność zarządzania, działania projektowego, a także klimat społeczny - chęć ludzi do pracy zespołowej i podejmowania wyzwań w tym zakresie.

Zdaniem uczestników panelu problemem jest także ochrona własności intelektualnej w relacjach z państwami azjatyckimi. Obszar ten trzeba regulować w umowach międzynarodowych i walczyć o to, także przy wsparciu Unii Europejskiej. Głównie chodzi o rynek chiński i sytuacja na nim się poprawia, ponieważ Chińczycy zaczynają mieć własne produkty innowacyjne, które chcą chronić na innych rynkach.

Partnerem panelu była firma Deloitte Polska, a prowadził go Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita".

 

Więcej zdjęć z EFNI


****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Organizowane jest przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Tegoroczna, trzecia edycja EFNI odbędzie się w dniach 25-27.09.2013 r. w Sopocie. Hasło przewodnie Forum brzmi: „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu." www.efni.pl

Patronat honorowy            nad EFNI 2013 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rady Europejskiej oraz Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni:              Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Partnerzy strategiczni:    Orange Polska, PKN ORLEN S.A., Grupa PZU, Dziennik Gazeta Prawna, TVP SA

Partner Gali Otwarcia:     Bank Pekao SA

Partnerzy Główni:              Bloomberg Businessweek Polska, Deloitte Polska, EKES - Grupa Pracodawców, Grupa Energa, KPMG, Miasto Gdańsk, Polpharma, PGNiG SA, Provident Polska, Tesco Polska, Totalizator Sportowy

Partnerzy wspierający:     Bank Pocztowy, Forbes, Gazeta Giełdy Parkiet, Havas Worldwide Warsaw, Intermarché, MBA Manager, MetLife Amplico, Newsweek Polska, Grupa Kapitałowa PGE, PSSE, Puls Biznesu, Radio PiN, Wirtualna Polska, Radio TOK FM, Wprost

Partnerzy merytoryczni: Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Liberté!, THINKTANK, World Academy of Art and Science

Partnerzy logistyczni:       Dell, marka Opel, Port Lotniczy Gdańsk im. L.Wałęsy

Oficjalny Przewoźnik:       PLL LOT SA