KONSULTACJE - Informacje o możliwości zbierania i przetwarzania odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych

Przesyłamy w załączeniu prośbę Ministerstwa Środowiska w sprawie przekazania informacji o możliwościach zbierania i przetwarzania odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych.
Informacje zebrane od przedsiębiorców będą podstawą do wyznaczania poziomów odzysku i recyklingu dla odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.

Zaproszenie do konsultacji

Uwagi proszę przesyłać do 28 sierpnia na adres astaniewska@konfederacjalewiatan.pl