Lewiatan nagrodzony

Lewiatan otrzymał nagrodę specjalną Banku Gospodarstwa Krajowego, operatora inicjatywy JEREMIE w Polsce za promowanie instrumentów zwrotnych w ramach tej inicjatywy. Konfederacja Lewiatan jest partnerem merytorycznym spotkań organizowanych przez Bank - Giełdy Instrumentów Zwrotnych, w których, co miesiąc w innym regionie Polski, bierze udział ok 300 - 400 przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w postaci niskooprocentowanego kredytu, pożyczki lub poręczenia.

Lewiatan wspiera BGK także w promowaniu mechanizmów finansowych oferowanych przez pośredników w ramach tej inicjatywy oraz zaprasza BGK do współpracy w ramach konferencji Twój Czas, Twój Kapitał. JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to inicjatywa Komisji Europejskiej, jeden z wielu mechanizmów finansowego wsparcia dla małych i średnich firm, przede wszystkim na etapie rozwoju (start-upu). Znajomość projektu JEREMIE na prośbę BGK Lewiatan weryfikował także w badaniach kondycji sektora MSP w latach 2011 - 2012.

Nagroda została wręczona podczas Gali Nagród Banku Gospodarstwa Krajowego 19 czerwca w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Bardzo dziękujemy!