Polskie MSP na drodze ku nowoczesności - raport

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą edycją raportu MSP.RAPORT z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie zrealizowało Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie od 26 kwietnia do 1 sierpnia 2013 roku, na ogólnopolskiej próbie 1500 aktywnych przedsiębiorstw prywatnych.

Badano przedsiębiorstwa we wszystkich 16 województwach, zatrudniające od 2 do 249 pracowników, w których tytułem prawnym zatrudnienia jest terminowa lub bezterminowa umowa o pracę.

Wywiady z respondentami ankieterzy CBOS przeprowadzili metodą wywiadu bezpośredniego (face-to-face).

Raport MSP 

Raport wg klas wielkości

Raport wg sekcji gospodarki