Powstaje Program Informacji Konsumenckiej

W ramach Platformy Programów na rzecz Wzorców Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji (10YFP on SCP - szczegóły dotyczące programu dostępne na stronie internetowej http://www.unep.org/10yfp/)  prowadzone są działania, których efektem będzie uruchomienie Programu Informacji Konsumenckiej.  Celem programu jest opracowanie  rozwiązań przyczyniających się do promocji bardziej zrównoważonych zachowań konsumenckich z uwzględnieniem:

a) polepszenia jakości metodologii pomiaru efektywności środowiskowej oraz dostępności danych na temat wpływu konsumpcji na środowisko,
b) stworzenia efektywnych narzędzi mających na celu uwzględnienie zrównoważonej konsumpcji i produkcji w rozwiązaniach biznesowych;
c) polepszenia jakości i skuteczności komunikacji konsumenckiej.

Proponowane cele, struktura oraz zasady programu zostały umieszczone w załącznikach (w języku angielskim).

Executive summary

Feedback form

W wypadku uwag i komentarzy do przekazanego materiału uprzejmie proszę o informacje w tym zakresie w terminie do 7 stycznia 2013 roku na adres e-mail: jaroslaw.klonowski@mg.gov.pl

W wypadku wyrażenia woli uczestnictwa w programie uprzejmie proszę o kontakt z   CIFP@unep.org  oraz 10yfp@unep.org (w języku angielskim) w terminie do dnia 9 stycznia 2013 roku
(do wiadomości jaroslaw.klonowski@mg.gov.pl)