Scenariusze dla Europy

-Nie powinniśmy się obawiać Europy dwóch prędkości. Ważne, by zastanowić się, czy jesteśmy w stanie to kontynuować - mówił Günter Verheugen, profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, w czasie panelu „Jak wzmocnić klub euro nie dzieląc Europy?".

Co może spajać Europę dwóch prędkości? Korzyści i straty ze wzmocnienia klubu euro. Scenariusze kolejnych etapów integracji europejskiej. O tym dyskutowano na panelu EFNI 2013, poświęconym przyszłości Unii Europejskiej.

Danuta Hübner, Europosłanka, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego, mówiła, że Polska chce pogłębić integrację europejską i doprowadzić do tego, by strefa euro była zdrowsza. Według Hübner, kryzys paradoksalnie zmobilizował Europę do wprowadzenia nowych reform. Reformy te dały wspólnocie coś bardzo ważnego. Unia poszła w kierunku automatyczności, odpolitycznienia decyzji.

Zdaniem Piotra Serafina, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Europa tak naprawdę pędzi w trzech prędkościach: krajów silnych gospodarczo, takich jak Polska i takich, które mają małe szanse na integrację europejską.

- Dwie prędkości Unii to rzeczywistość. Były one jedną z dróg ucieczki od kryzysu i wynik tej ucieczki potwierdza, że taka Europa ma sens - stwierdził Dziennikarz, Le Monde, Philippe Ricard. - Europa licznych prędkości rozwija się dynamicznie. To nie jest brzydka etykieta, to konieczność - dodał.

Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaapelował, żeby o pogłębianiu integracji europejskiej nie rozmawiać metajęzykiem, bo wtedy trudniej będzie uzyskać poparcie zwykłych obywateli.

Duże zainteresowanie wzbudziła część poświęcona scenariuszom na przyszłość Unii Europejskiej. Goście panelu zostali poproszeni o to, żeby w kilku zdaniach przedstawili swoje wróżby dotyczące przyszłości wspólnoty. Jaka będzie za 10 lat? Zdaniem Ricard, Polska będzie już wtedy w strefie euro, a wizerunek Europy będzie zależał od tego, co zrobią kraje, które mają przystąpić do strefy euro.

Według Verheugena, za 10 lat czeka nas większa globalizacja gospodarcza i polityczna oraz nowi silni gracze na arenie światowej. Unia rozszerzy się o Turcje i Ukrainę. Ale bez wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Unia nie będzie mogła funkcjonować. Zdaniem Hübner integracja będzie zmierzać w kierunku euro obligacji. Europa stanie się bardziej zintegrowana, choć kraje wciąż będą funkcjonowały w różnym tempie. W opinii Krawczyka strefa euro nie upadnie, choć nadal nie będzie w jej ramach jednolitego klubu.

Prowadzący Andrzej Lubowski podsumował, że jeśli Unia za 10 lat nie będzie bardziej wiarygodna i konkurencyjna, to będzie miała wielkie problemy.

Partnerem panelu było Ministerstwo Spraw Zaqranicznych.

****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Organizowane jest przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Tegoroczna, trzecia edycja EFNI odbędzie się w dniach 25-27.09.2013 r. w Sopocie. Hasło przewodnie Forum brzmi: „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu." www.efni.pl

Patronat honorowy            nad EFNI 2013 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rady Europejskiej oraz Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni:              Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Partnerzy strategiczni:    Orange Polska, PKN ORLEN S.A., Grupa PZU, Dziennik Gazeta Prawna, TVP SA

Partner Gali Otwarcia:     Bank Pekao SA

Partnerzy Główni:              Bloomberg Businessweek Polska, Deloitte Polska, EKES - Grupa Pracodawców, Grupa Energa, KPMG, Miasto Gdańsk, Polpharma, PGNiG SA, Provident Polska, Tesco Polska, Totalizator Sportowy

Partnerzy wspierający:     Bank Pocztowy, Forbes, Gazeta Giełdy Parkiet, Havas Worldwide Warsaw, Intermarché, MBA Manager, MetLife Amplico, Newsweek Polska, Grupa Kapitałowa PGE, PSSE, Puls Biznesu, Radio PiN, Wirtualna Polska, Radio TOK FM, Wprost

Partnerzy merytoryczni: Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Liberté!, THINKTANK, World Academy of Art and Science

Partnerzy logistyczni:       Dell, marka Opel, Port Lotniczy Gdańsk im. L.Wałęsy

Oficjalny Przewoźnik:       PLL LOT SA