VII edycja konkursu dla firm zaangażowanych społecznie „Liderzy Filantropii"

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu dla firm zaangażowanych społecznie „Liderzy Filantropii". Od lat w gronie laureatów konkursu znajdują się zarówno największe spółki w Polsce, jak i małe firmy, które wspierają społeczności lokalne. Jeśli Państwa firma przeznaczyła w 2012 roku środki na działania społeczne, ma szansę na znalezienie się w prestiżowym rankingu i raporcie publikowanym podczas uroczystej gali finałowej konkursu.

„Liderem Filantropii" można zostać w 2 głównych kategoriach:
- firma, która przekazała w 2012 roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem,
- firma, która przekazała w 2012 roku najwięcej środków finansowych na cele społeczne.

Nowością w tegorocznej edycji konkursu będzie wyłonienie dodatkowo „Liderów Filantropii" w 3 obszarach:
- Lider Filantropii w edukacji i nauce,
- Lider Filantropii w kulturze i sztuce,
- Lider Filantropii w ochronie zdrowia i pomocy społecznej.

W celu zgłoszenia firmy do konkursu wystarczy wypełnić załączoną ankietę , której uzupełnienie zajmie Państwu kilka minut. Ankieta zawiera 8 pytań podstawowych oraz 6 dodatkowych. Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres: ranking@forumdarczyncow.pl lub Forum Darczyńców, ul. Marszałkowska 62/6, 00-545 Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do 16 września.

Na podstawie odpowiedzi z ankiet opracujemy ranking firm społecznie zaangażowanych. Lista darczyńców ogłoszona zostanie w listopadzie podczas uroczystej gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Firmy prowadzące w 2 rankingach głównych uhonorowane zostaną statuetkami „Liderów Filantropii 2013". W ankiecie znalazły się również pytania dodatkowe dotyczące strategii, procedur i raportowania - ich analiza posłuży do przyznania ewentualnych wyróżnień dla firm, które prowadzą działania filantropijne w sposób profesjonalny, długofalowy i przejrzysty.

„Liderom Filantropii 2013", podobnie jak w latach ubiegłych, patronuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Patronat redakcyjny sprawuje Gazeta Wyborcza. Weryfikację konkursu zapewnia firma PwC. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Magdaleną Pękacką, Dyrektorką Forum Darczyńców: tel. +48 535 990 910, e-mail: ranking@forumdarczyncow.pl . Informacje o konkursie znajdą Państwo również na stronie internetowej www.forumdarczyncow.pl