Zatrudnienie coraz niższe

W przedsiębiorstwach w marcu br. zatrudnienie spadło o 0,9 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym o 0,2 proc.- podał GUS.

Komentarz Moniki Zakrzewskiej, ekspertki PKPP Lewiatan

Jest kilka przyczyn kurczenia się zatrudnienia. Najważniejsza z nich to fala zwolnień, która dotknęła wiele przedsiębiorstw. Od początku roku upadło 240 firm, zatrudniających łącznie 5,5 tys. pracowników. I na tym z pewnością się nie skończy. Wielu dużych przedsiębiorców, kojarzących się do tej pory ze stabilnością, planuje zwolnienia grupowe (branża ubezpieczeniowa, bankowa, telekomy). Zagrożonych jest wiele branż i zarazem przedstawicieli różnych zawodów (budowlańcy, sprzedawcy, producenci mebli, konsultanci telekomunikacyjni, itp.). Pracodawcy nie przewidują wzrostu zatrudnienia. Ci bardziej optymistycznie patrzący w przyszłość zakładają utrzymanie obecnego stanu. Sytuację pogorszyła także przedłużająca się zima, która uniemożliwiła w marcu rozpoczęcie prac sezonowych.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan